Lillomarkas venner

BLI MEDLEM!

DETTE SKJER I LILLOMARKA:

Sesongens turprogram er under utarbeiding

Onsdag 5. april Lillomarkas Venners årsmøte på Årvoll gård

Se andre turarrangementer i Lillomarka på turtipssiden


Lillomarkas venner:
Vervebrosjyre - last ned og del ut!
Formål
Vedtekter
Kontakt oss
Årsberetning 2015
Tidligere årsberetninger
Referat fra årsmøtet 2016

Brev, uttalelser og avisinnlegg fra Lillomarkas Venner

Turtips for Lillomarka

Turkompisen - kart

Bruk hue - sykkelvett i marka

Bruk hue-brosjyren: En veiledning til allemannsretten

Hestejordeneprosjektet

Ravnkollen

Galleri Lillomarka

Kultur- og naturminner i Lillomarka

Postkort fra Lillomarka

Hvordan blir været på Lilloseter?.

Skiløypepreparering, status

Arkiv 2014
Arkiv 2013
Arkiv 2012
Arkiv 2010
Arkiv 2009
Arkiv 2008
Arkiv 2007
Arkiv 2006Andre nyttige lenker


Søk etter:

Arkiv

Skiforeningens føremeldinger

Skisesongen er i full gang, og Skiforeningen legger hver dag ut føremeldinger for hele Oslomarka på nettet. For å få fullt utbytte av føremeldingene bør man registrere seg som bruker. Det er gratis. Ta en titt på siden om Lillomarka og Gjelleråsen her.

12.12.2008

Ta vare på kulturlandskapet - hogg ditt eget juletre

I år som i fjor er det behov for å rydde noen mindre grantrær i randen av Hestejordene. Ingenting er som et sjarmerende, selvhogget grantre, formet av vind og vær. Lørdag 20. desember serveres det gløgg og pepperkaker kl 11 på svabergene, se plakaten. Vi hjelper gjerne til med å finne et passende juletre.12.12.2008

Les Lillomarkas Venners halvårsrapport!

Et travelt halvår har passert siden årsmøtet. Les om sakene som Lillomarkas Venner har jobbet med de siste månedene i vår halvårsrapport.


12.12.2008

Stien inn i marka fra Rundhaugveien er bygget ned!

Når randsonen mot marka fortettes, hender det at stier inn i marka blir borte. Dette har nå skjedd på Kjesås, der siste adkomst til marka mellom Akebakkeskogen og Solemskogveien, er bygget igjen. Dette var en mye brukt, tidligere blåmerket, gammel adkomst til den blåmerka stien over Lachmannsfjell og en viktig stitilgang til Trollvann. Vi har, i samarbeid med berørte beboere og en barnehage, bedt om at PBE og FRI umiddelbart setter i gang det nødvendige arbeidet for å reetablere en alternativ turstiadkomst. OOF og Turistforeningen har støttet kravet.
Se brevet vårt her.

Stien ovenfor byggeplassen, nedbygget sti og vinterbilde av den tidligere stien
7.11.2008


Sykkeltrase Lilloseter – Sinober – Burås

En sykkeltrase fra Lilloseter til Maridalen har vært etterspurt, og Friluftsetaten er i gang med arbeidet for å opparbeide en slik forbindelse. LV ser i utgangspunktet ikke behov for en sykkeltrase/større skiløype gjennom hjertet av Lillomarka, med inngrep som grusing av enkelte strekninger og kavllegging av myrpartier, men da det kan synes urealistisk å få stoppet traseen, ønsker vi subsidiært en smalest mulig, skånsomt opparbeidet løype. Friluftsetaten, har utarbeidet 5 ulike traseforslag, hvorav LV, i likhet med etaten, går inn for nr 5.
Se de ulike alternativene her: Alternativ 1, alternativ 2, alternativ 3, alternativ 4, alternativ 5.
Det er foreslått å opprettholde en naturløypetrase, med høy opplevelsesverdi og en mer småkupert profil, parallelt med denne større skiløypa. LV støtter dette forslaget. Se forslaget til naturløype her: del 1, del 2, del 3.
7.11.2008


Kunstsnø langrennsanlegg ved Linderudkollen

Trasevalget for denne trenings- og konkurranseløypa er noe endret fra forrige runde, og går ikke lenger over Linderudseterhøgdene, noe vi ser som positivt. I vår høringsuttalelse ba vi bl.a. Fylkesmannen vurdere om idrettsanlegg som dette uten videre kan unntas de Rikspolitiske bestemmelsene som er vedtatt i påvente av Markaloven. Vi er videre skeptiske til at det betydelig økte vannbehovet for kunstsnøproduksjon er tenkt dekket fra Kapteinsputten, samtidig som deler av snøen legges utenfor tilsigsområdet for dette tjernet, og ba om at vassdragsmyndighetene må vurdere tiltaket.
Se traseforslaget her. Les LVs høringsuttalelse her.
7.11.2008


Hestejordene

Gjenveksten i vårt lokale kulturlandskap på Rødtvet/Linderud er nok en sesong holdt i sjakk av et knippe sultne husdyr. Samarbeidet med Beitepatruljen BA fortsetter på Linderudbeitet, der ammekuer fra Bjørnholt på Lørenskog gikk på beite til høstferien. 4H-gården på Nordre Lindeberg har disponert Rødtvetbeitet. Ungoksene Sivert og Truls har rådet grunnen der, sammen med et varierende antall og varianter av kuer og hester. Nå er gjerdene fjernet, og jordene er igjen tilgjengelig for turgåere som ikke ønsker nærkontakt med okser. Lokale ildsjeler på Sandås gjør en kjempeinnsats med gjerdesjauing og dyrepass sommeren gjennom.
Les mer om hestejordeneprosjektet her. Klikk på et bilde for å se det større.

Bjørnholtkuene og oksen Truls
6.11.2008


Stopp Huken – Vern marka

Plan og bygningsetaten (PBE) sender i disse dager det nye planforslaget fra Oslo vei ut på høring til Miljøverndepartementet og Bergvesenet. LV og Aksjonsgruppa Stopp Huken – vern Marka krever at PBE forlanger en ny offentlig høringsrunde på Oslo Veis planforlaget for utvidelse av pukkverket, da de endringene som ble foreslått i 2007 på mange punkter avviker vesentlig fra planforslaget som ble sendt på høring i 2006.
Se aksjonsgruppas argumentsamling mot utvidelse av Huken.
6.11.2008


Ta en tur i Slattumsrøa naturreservat!

Slattumsrøa er et 1407 da stort område mellom Røverkollen og Aurevann, med fleraldret eventyrskog, trolske tjern og stort biologisk mangfold. Fylkesmannen har nå lagt et verneforslag for området ut på offentlig høring. Lillomarkas Venner har foreslått vern i området for mange år siden, og er veldig fornøyd med verneforslaget.Se noen høstbilder fra det kommende naturreservatet.
Les om naturreservatet her.
Forskriften for naturreservatet.
Kart over reservatet.
Klikk på et bilde for å se det større.


3.10.2008


Bli med og nyt fuglesangen på Hestejordene søndag 4. mai!

Fra Norsk Ornitologforening stiller lokalkjente Éric Roualet, som guider oss gjennom vårfuglenes øredøvende morgensang. Vi møtes ved parkeringsplassen til Krigsskolen på Linderud (ved bommen inn til marka) søndag 4. mai kl 0700! De som vil sove litt lenger, kan møte opp til et oppsamlingsheat samme sted kl 0800.
NB! Fuglene synger like gjerne i gråvær – så her er det ikke noe værforbehold!
Ta med frokosten i sekken, og bli med på vårens vakreste søndagskonsert!
Kontaktperson: Iver Elde, tel. 22 64 05 06 / 900 55 392
Last ned turplakaten her.
26.4.2008


Slattum: barnehage innenfor markagrensa

På tross av generelt byggeforbud i marka i tillegg til rikspolitiske bestemmelsers midlertidige vern av marka i påvente av Markaloven, har Nittedal kommune og Fylkesmannen godkjent bygging av en barnehage innenfor markagrensa. Oslo og omland friluftsråd har påklaget avgjørelsen til Miljøverndepartementet, men allerede før MD har behandlet klagen er byggearbeidene i gang med rydding av skog, graving og plannering. Nittedal kommune har rikelig med arealer i byggesonen og må respektere Lillomarka som friluftsområde!
Les om saken i Varingen..
26.4.2008


Vern av Slattumsrøa!

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har startet arbeidet med å få vernet Slattumsrøa som naturreservat. Dette er et flott område med opplevelsesrik gammelskog og det trolske vannet Lusevasan, som Lillomarkas Venner har vært opptatt av i mange år. Vernearbeidet inngår i prosjektet Frivillig vern av skog, og grunneier og vernemyndighetene har blitt enige om betingelsene for vern.
Se Fylkesmannens utkast til forskrift og kart over verneområdet.
Les Kjentmannsmerket sin beskrivelse av Lusevasan.
12.4.2008


Aksjon mot utvidelse av Huken pukkverk.

Oslo Vei jobber ufortrødent videre med sine utvidelsesplaner for Huken, på tross av pukkverkets beliggenhet innenfor markagrensa og at den kommende Markaloven med forskrifter sannsynligvis vil opprettholde markagrensa der den ligger. Aksjonsgruppa mot Hukenutvidelse samles nå til motoffensiv. Les vår oppsummering av status i saken. Er du interessert i å delta i aksjonskommiteen, så ta kontakt!
12.4.2008


25 fugler registrert på fugletur!

Se alle fuglene på Norsk Ornitologisk Forening sine sider. Tross elendig værmelding møtte 9 morgenfugler på Linderudkollen for å høre fuglesangen. Det var ingen skoghøns å se, men 3 duetrost begunstiget oss med sin visitt. Bildet er fra http://www.naturspesialisten.no.
12.4.2008


Vårens vakreste morgenkonsert

får vi på fugleturen i eventyrskogen på Slengfehøgda og Revlikollen søndag 6. april. Turleder Éric Roualet lærer oss å høre forskjell på de forskjellige artene av sesongens tidlige skogsfugler. Kanskje ser vi også sværinger som skogshøns? Oppmøte kl 08 på parkeringsplassen ved Linderudkollen.
PS Éric stiller også på vår tradisjonelle Hestejordenetur - 4. mai kl 07!
14.3.2008


Fra årsmøtet

På årsmøtet til Lillomarkas Venner holdt Trond Enkerud en interessant presentasjon, der han fortalte om FRIs retningslinjer og utfordringer i forvaltningen av Oslomarka og om Lillomarka spesielt.
Se foredraget om Oslomarka her og om Lillomarka her.
7.11.2008


Årsberetning for 2007

2007 var et travelt år for Lillomarkas Venner. Les om store og viktige saker, som den nye Markaloven, Oslo Veis planer for et utvidet Huken pukkverk, og mye annet i vår årsberetning.
11.3.2008


Årsmøte i Lillomarkas Venner

Vi inviterer til årsmøte onsdag 23. april kl 19:00 i lokalene til Grorud idrettslag, Grorudveien 7, se innkalling. Etter årsmøtet får vi høre om Friluftsetatens rolle i forvaltningen av Oslomarka generelt og Lillomarka spesielt. Trond Enkerud fra Friluftsetaten vil presentere etaten og fortelle om saksgangen i markasaker og hvordan organisasjoner og publikum kan påvirke. Han vil dessuten ta opp noen aktuelle Lillomarkasaker, og være tilgjengelig for spørsmål fra salen.
11.3.2008


Kommunedelplan for Alna Miljøpark

Byrådet har bestemt at det skal lages en plan for utvikling av Alna miljøpark. Målet er å gjenåpne og miljøoppgradere Alna fra Marka til fjorden innen 2020. LV er opptatt av å ta best mulig vare på det grønne beltet som omkranser store deler av elveløpet, og som er et viktig turområde og korridor inn til Marka. Vi har derfor gitt innspill ved oppstart av planarbeidet.
Les innspillet her. Les om Kommunedelplanen for Alna Miljøpark på kommunens hjemmesider. Foto: Karsten Sølve Nilsen
11.3.2008


Hogst sør for Sinober

Det er varslet hogst av 80 da opptil 160 år gammel skog i området mellom Nordre Langevann og Kringla. Hogsten er fordelt over 9 teiger, der skogen i hovedsak skal avvirkes ved flatehogst, men med nødvendige buffersoner mot myr og vann. Dette er et svært verdifullt natur- og friluftsområde, med partier av eventyrskog og åpne myrer med orreleik om våren, som sammen med Grisputten, Grytebekkdalen, Granberget, Slengfehøgda og Revlikollen lenger sør danner et sammenhengende, opplevelsesrikt gammelskogområde. Utkjøring av tømmeret vil skje på frossen mark nordover, øst for Sinober. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus påklager hogsten, med det primære ønsket å få gammelskogen i området vernet, sekundært å få til en omlegging av hogstføringen.
Hogstmeldingene kan leses på Markaportalen.
Les NOAs klage på hogsten.
Les NOAs tillegg til klagen, med tilhørende kart.
Les LVs tilslutning til NOAs klage.
11.3.2008


Oslo kommune går inn for Markaloven

Etter behandlingen av Oslo kommunes høringsuttalelse til Markaloven i Bystyret, sier Oslo kommune at det er riktig med en egen markalov for å bevare Marka som friluftsområde. Dessuten er avsnittet om å ta områder ut av Marka heldigvis fjernet. Vi ser på dette som en foreløpig seier, men den store grensekrigen kommer når forskriften om Markagrensa skal behandles.
Les Oslo kommunes endelige høringsuttalelse her.
Les Lillomarkas Venners høringsuttalelse her.
02.12.2007


Hukenområdet og Ravnkollen ut av Marka?

Fristen for å komme med høringsuttalelser til den nye Markaloven løper ut 15. november. Og hva vi fryktet har skjedd: Byrådet i Oslo kommune foreslår i sin høringsuttalelse at Hukenområdet og Ravnkollen tas ut av Marka. Dersom dette går gjennom i bystyret, er Oslo Vei ett skritt nærmere sin visjon om industriområde istedenfor skog i 50 år til i Huken. Dette må ikke skje! Vi intensiverer arbeidet for å få flertall imot denne markagrensejusteringen i bystyret.
Les byrådets forslag til høringsuttalelse her.
28.10.2007


Ny skogsbilvei over Grefsenåsen

Langs det som var en hyggelig skogsløype mellom Akebakken og Almedalen, har Friluftsetaten i høst etablert en 3.5 m bred skogsbilvei, hogget gamle edelløvtrær og majestetiske furuer, planert og fylt på masser. Det hele er gjort med en svært lite nennsom hånd og på tvers av høringsdokumentene fra 2005. Stikk i strid med de nå gjeldende Rikspolitiske bestemmelsene, er ikke Fylkesmannen informert. I samarbeid med politikere og beboere i Bjerke og Nordre Aker bydeler innklager vi saken for Fylkesmannen og krever at avbøtende tiltak, i den grad det er mulig, blir gjort. Bildet viser et tidligere idyllisk skogstjern, nå ribbet for kantvegetasjon og naturlig bunnmateriale.
23.10.2007


Halvårsrapport fra Lillomarkas Venner

Det er travelt å være vaktbikkje for Lillomarka. Nå, før vinteren setter inn, jobber vi intensivt med bl.a. snødeponisaken på Bånkall, Hukensaken har stått i fokus lenge, og særlig rundt valget, for å nevne to av en rekke viktige saken vi har jobbet med det siste halvåret.
Les hele halvårsrapporten her.
20.10.2007


Hva sier partiene i Hukensaken?

Lillomarkas Venner, Groruddalen Miljøforum, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Alnaelvas venner har oppsummert Oslopartienes svar på viktige Hukenspørsmål i et debattinnlegg til Akers Avis.
Les innlegget her.
08.09.2007


Hvordan blir været på Lilloseter?

Prøv den nye værsiden www.yr.no og sjekk turværet akkurat dit du skal. Søk på Lilloseter, Sinober, Lusevasan, Revlikollen eller en annen yndet plett i Lillomarka, velg visningen ”Time for time” og få et illustrativt meteogram for de neste 48 timene. Eller kikk på andre spennende ting på værsidene.
Sjekk et meteogram for Lilloseter her.


Ta Hestejordene inn i verneplanen for Akergårdene

Et høringsutkast til Verneplan for Akergårdene er lagt ut. Lillomarkas Venner foreslår i en høringsuttalelse til byantikvaren at Hestejordene tas inn i planen. Jordene hører historisk med til Rødtvet og Linderud gårder. Linderud er fredet og Rødtvet er foreslått fredet i planen. Gårdsanlegg med gammel innmark intakt er enestående i Groruddalen. Les hele høringsuttalelsen her.


Møt opp og si din mening om Huken!

I forkant av Groruddalen Miljøforums valgmøte i Grorud samfunnshus tirsdag 28. august, arrangerer vi punktdemonstrasjon mot utvidet drift av Huken pukkverk utenfor. Huken pukkverk blir et av hovedtemaene på valgmøtet. Demonstrasjonen starter kl 18:30, valgmøtet starter kl. 19:00.


Nei til snødeponi ved Bånkall gård!

Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel utreder muligheten for å bruke arealer rundt den fredete Bånkall gård som snødeponi for en stor andel av Oslos snømasser. Et snødeponi 75 m fra gårdsveggen vil være ødeleggende for miljøet rundt denne gården, som er et viktig kulturminne i Groruddalen. Vi setter spørsmålstegn ved avrenningshåndteringen i forbindelse med deponiet og stiller oss svært kritiske til den økte trafikkbelastningen deponiet vil medføre.
Les vårt brev til samferdselsbyråden.
Les svaret på brevet.


Høringsnotat for den nye markaloven er lagt ut

Sommerlektyre for den markainteresserte: høringsnotat for den nye markaloven.
Se det her.Epost:post(at)lillomarkasvenner.no