Lillomarkas venner

BLI MEDLEM!

DETTE SKJER I LILLOMARKA:

Sesongens turprogram er under utarbeiding

Onsdag 5. april Lillomarkas Venners årsmøte på Årvoll gård

Se andre turarrangementer i Lillomarka på turtipssiden


Lillomarkas venner:
Vervebrosjyre - last ned og del ut!
Formål
Vedtekter
Kontakt oss
Årsberetning 2015
Tidligere årsberetninger
Referat fra årsmøtet 2016

Brev, uttalelser og avisinnlegg fra Lillomarkas Venner

Turtips for Lillomarka

Turkompisen - kart

Bruk hue - sykkelvett i marka

Bruk hue-brosjyren: En veiledning til allemannsretten

Hestejordeneprosjektet

Ravnkollen

Galleri Lillomarka

Kultur- og naturminner i Lillomarka

Postkort fra Lillomarka

Hvordan blir været på Lilloseter?.

Skiløypepreparering, status

Arkiv 2014
Arkiv 2013
Arkiv 2012
Arkiv 2010
Arkiv 2009
Arkiv 2008
Arkiv 2007
Arkiv 2006Andre nyttige lenker


Søk etter:

Arkiv

Velkommen til helgens to turer

Villblomstens dag
Søndag 16. juni 2013 er det villblomstens dag, og det arrangeres blomstervandringer over hele landet. Også på Hestejordene, mellom Rødtvet og Linderud. Turen varer et par timer og går i et moderat tempo. Les mer her.
Tur i eventyrskogen
Tur over Breisjøhøgda, Svartkulp-juvet og Alunsjøflaka. Oppmøtested: Bommen på Lilloseterveien, parkeringsplassen på Ammerud. Les mer om turen her.

11.06.2013


Vårens vakreste dugnad

Gjerdesjauing på Hestejordene mandag 13. mai fra kl 17.
Vårens kamp mot OL-arena har vist hvor mange som setter pris på Hestejordene. Vakre, duvende enger, særegne naturtyper, sjeldne humler og beitende dyr – alt dette har vært slående argumenter mot nedbygging.
Og kampen er ikke over – Linderudalternativet er fortsatt byrådets førstevalg for skiskytter- og paralympicsarena til OL2022.
Så folkens – brett opp ermene og fortsett å skjøtte! En dugnadsmatbit serveres underveis. Møt opp og dra litt gjerdetråd du også!

09.05.2013


Et virkelig løft for Groruddalen

De siste årene har vi opplevd stadige forslag om inngrep i Lillomarka. Det er nærområdene som angripes, landets mest brukte rekreasjonsområder, sommer som vinter. Her finnes en svært stor variasjon i geologi og vegetasjon, og utallige kulturminner fra ulike tidsepoker av dalens mangfoldige historie. Som markaorganisasjon, kan vi ikke tåle at våre verdifulle friluftsområder er utsatt for en konstant risiko for å forringes. Vi har derfor satt i gang en prosess for å få til et landskapsvern for denne nordlige randsonen av Norges mest folkerike dal. Idrettsanlegg vil være unntatt fra planen. Landskapsvern er den lempeligste formen for naturvern, der det gjerne er få restriksjoner på grunneieres igangværende utnytting av området. Formålet med vernet er å sikre at landskapet bevarer sin karakter. Dette er en høyt prioritert oppgave for LV i tiden som kommer, som drives fram bl.a. i samarbeid med Naturvernforbundet i Oslo og Akershus.

01.05.2013


Hestejordene er reddet, men Linderudalternativet er fortsatt like aktuelt

Byrådet har nå levert sin innstilling til søknad om statsgaranti for et vinter-OL i 2022 til bystyret. Her er fortsatt Linderudalternativet hovedforslaget til skiskytter- og paralympicsarena. Byrådet har innsett at et anlegg her vil berøre miljømessig sårbare og mye brukte rekreasjonsområder, og lover at hensynet til kulturlandskapet og Hestejordene skal ivaretas i den videre utredningsprosessen. Kulturlandskapet det refereres til i tillegg til Hestejordene, må vel tolkes som steinhoggerlandskapet rundt Salamanderdammen. Det har ikke vært mulig å få opplysninger om hvordan anlegget tenkes utformet slik at disse hensynene ivaretas. Aksjonsgruppa ”Nei til OL-skiskyting ved Linderud - ja til landskapsvern” mener et gigantanlegg av OL-dimensjoner er uforenlig med friluftsverdiene rundt Hestejordene, og fortsetter arbeidet med å få Linderudalternativet ut av OL-planene. Ny informasjon legges stadig ut her.

01.05.2013


Punktdemonstrasjon ved Huken pukkverk torsdag 11. april

Møt opp ved porten i Ammerudveien kl 17:30.
Politikerne trenger en påminnelse om å følge opp sine enstemmige vedtak om nedlegging, til befolkningens beste. Nå må politikerne ta tilbake styringen.
Pukkverket er i strid med markaloven. Markaloven forplikter Oslo kommune til å sørge for at planene i Huken er i samsvar med loven senest 1.9.2013.
Vi protesterer mot bostyrets råkjør for videre drift, de har nå inngått en langsiktig avtale med Åsland pukkverk, der entreprenør Hæhre er medeier (kjent fra ridesentersaken på Årvoll).

10.04.2013


Grorud bydelsutvalg går enstemmig mot skiskytterarena på Hestejordene

Bydelsutvalget i Grorud hadde møte i går, og gikk enstemmig mot lokalisering av skiskytteranlegg på Hestejordene. Bydelsutvalget finner at vern av de mange natur- og friluftskvaliteter vi finner på og omkring Hestejordene ikke lar seg kombinere med en OL-skiskytterarena. Les hele vedtaket her.

Lillomarka skiklubb har tidligere fattet vedtak om en offisiell holdning mot lokalisering av skiskytteranlegget til Hestejordene. Les vedtaket her.
22.03.2013

Nei til skiskytteranlegg på Hestejordene!

Lillomarkas venner, og mange fler med oss, arbeider for at planene om OL-arena på Hestejordene/Salamanderdammen droppes. Dette blir en viktig sak på det nært forestående årsmøtet. Vi legger ut dokumentasjon om saken her.


Foto: Liten blomsterflue på vårkål, Hestejordene,
Berit Nyrud


16.03.2013

Bli kjent med eventyrskogene i Lillomarka

Lillomarkas Venner har i samarbeid med Lillomarka O-lag lagt opp til turorientering og naturopplevelser i tre flotte områder som vi regner som eventyrskoger med preg av villmark. Områdene ligger forholdsvis nærme utfartssteder. Turene vil gå innom noen poster i turorienteringen Lill-o-dilten.
Hold av 26. mai, 16. juni og 25. august. Les mer her.

16.03.2013


Hestejordene - nyt dem mens vi har dem

Hestejordene har seilt opp som det mest aktuelle alternativet for Skiskytterarena til OL, i følge Oslo2022. De planlagte løypetraseen dekker absolutt hele det åpne kulturlandskapet og en del av småskogen rundt. Dersom planene vinner fram, blir dette populære og lett tilgjengelige friluftsområdet gjort om til et digert idrettsanlegg, og denne siste rest av Østre Akerbygdas gamle kulturlandskap, med beitedyr, blomsterenger og fugleturer blir historie. Mye tyder på at Lillomarkas Venner får en tung sak å jobbe med framover. Les mer her.

Bilde: Oslo2022
04.03.2013


Bevar skogen på Romsås

Lillomarkas Venner jobber mot boligbygging i marka på Ravnkollen. Nå kan man følge saken på facebook - gruppa heter "Bevar skogen på Romsås"Bilde: Groruddalen.no
04.03.2013


Vinteraktivitetsdag på Isdammen

Søndag 10. mars er det vinteraktivitetsdag på Isdammen. Det blir diverse aktiviteter for barn, bål med grilling av pølser og pinnebrød, isskjæring og andre aktiviteter. Velkommen kl 11 - 15.

Det er mange arrangører, bl.a. Lillomarkas Venner.

01.03.2013


Lillomarkas Venner årsmøte 2013

Velkommen til årsmøte på Årvoll gård tirsdag 19. mars kl 19. Les innkallingen her og Lillomarkas Venners årsberetning her.

Etter alle årsmøtesakene gleder vi oss til to foredrag om kulturminner i Lillomarka. Skog- og naturoppsynsleder i Bymiljøetaten, Håvard Pedersen forteller om kulturminner i Oslodelen av Lillomarka, og viser ekte lysbilder i glass og ramme, et kulturminne i seg selv. Deretter forteller Dag Helland Pettersen fra Turkameratene i Nittedal om registrering av kulturminner i Nittedal kommunes del av Lillomarka.

Foto: Steinhjulet i Årvollåsen,
Arvid Malmen


18.01.2013, oppdatert 25.02.2013


Lyst på et sidesprang?

Kikk innom turtipssiden vår, og bli kjent med nye sider av Lillomarka. Håvard Pedersen i Bymiljøetaten deler her sine beste turtips med Lillomarkas venner. Alle naturkartene i Lillomarka er lenka opp, og mere til.

Lenken ligger også i lista til venstre.


Her er man på tur for å høre fuglesangen

31.01.2013


Gleder du deg til sommeren?

Da kan du gå inn i galleriets blomsterenger og blant annet nyte alle de nye bildene fra Berit Nyrud. Hun fanger sjeldne humler og rare sopper med kameraet og deler dem med oss. Det er ryddet litt i galleriet, sånn at bildene er samlet temavis. Se for eksempel på insekter, sopper eller blomster.


Foto: Keiserkåpe
Berit Nyrud


01.02.2013