Årsmøte


Arrangementdetaljer

  • Date:

Velkommen til årsmøte i Grorudveien 3 torsdag 15. mars fra kl 18:30.
Etter årsmøtet blir det åpent møte med Brynjar Fredheim fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune, som er prosjektleder for Huken etterbruk. Han presentere status for arbeidet med å omregulere Huken fra steinbrudd til grøntområde.