Villblomstens dag på Røverkollen søndag 16. juni kl. 12


Arrangementdetaljer

  • Date:

Oppmøte ved Romsås kirke. Blomstervandring med vekt på nyttevekster i Svartberg naturreservat, som ansees som en botanisk hot-spot. Det blir servering av mjødurt-te etter endt vandring. Terreng: Veikant, sti og kratt med svaberg. Husk gummistøvler hvis regnvær. Turen varer 2 timer. Turen arrangeres i samarbeid med Norsk botanisk forening, Romsås Vel og DNT seniorgruppe.

Turleder: Gunnar Klevjer (917 69 307)