Jubileumsbok, 2019

Ditt navn:

Post- eller leveringsadresse:

Postnr.:

  

Poststed:

E-post:

Mobil: (ikke obligatorisk)

Antall bøker:

Er medlem? Ja Nei

Eventuelle kommentarer:

Bilde av bokens forside Boka koster:

  • 349,- kro­ner full pris.
  • 300,- kro­ner for me­dlem­mer.

Dette er in­kludert al­le frakt- og dis­tri­busjons­kost­na­der.

Øn­sker du å mel­de deg inn, kan det gjø­res her.

Opp­gi mo­bil­num­mer hvis du øn­sker SMS med in­for­ma­sjon om le­ve­rin­gen.


Betaling:

  • Bank: 0530 30 46455
  • Vipps: 25244

Du får detaljert beskrivelse av hvordan du betaler etter at du har trykket på «Kjøp».


For spør­smål eller kom­men­tarer:

Tele­fon, SMS eller MMS til web­an­svar­lig for tjen­es­ten: 95939001