Lillomarkas venner

BLI MEDLEM!

DETTE SKJER I LILLOMARKA:

Sesongens turprogram er under utarbeiding

Onsdag 5. april Lillomarkas Venners årsmøte på Årvoll gård

Se andre turarrangementer i Lillomarka på turtipssiden


Lillomarkas venner:
Vervebrosjyre - last ned og del ut!
Formål
Vedtekter
Kontakt oss
Årsberetning 2015
Tidligere årsberetninger
Referat fra årsmøtet 2016

Brev, uttalelser og avisinnlegg fra Lillomarkas Venner

Turtips for Lillomarka

Turkompisen - kart

Bruk hue - sykkelvett i marka

Bruk hue-brosjyren: En veiledning til allemannsretten

Hestejordeneprosjektet

Ravnkollen

Galleri Lillomarka

Kultur- og naturminner i Lillomarka

Postkort fra Lillomarka

Hvordan blir været på Lilloseter?.

Skiløypepreparering, status

Arkiv 2014
Arkiv 2013
Arkiv 2012
Arkiv 2010
Arkiv 2009
Arkiv 2008
Arkiv 2007
Arkiv 2006Andre nyttige lenker


Søk etter:

Arkiv

Linderudkollen skisenter

Bredden på de nye traseene diskuteres i media, og Fylkesmannen har, gledelig nok, kommet med kritiske uttalelser til den foreslåtte løypebredden på opptil 10 m. Lillomarkas Venner er opptatt av at Kapteinsputten blir ivaretatt som populært utfartssted og plaskedam om sommeren. Det planlagte målområdet vil overlappe et stykke av stranda. Det er dessuten viktig med en faglig forsvarlig konsekvensutredning av det betydelig økte vannuttaket og den foreslåtte oppdemmingen. Les vårt avisinnlegg om saken her. Og ta en titt på den foreliggende løypeplanen her.

12.11.2009

Markaloven trer i kraft 1. september

Les Varingens hurra-oppslag om markaloven her. De som feirer her er Lillomarkas Venner, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Oslo og Omland friluftsråd.

28.08.2009

Tur i Lillomarkas nye naturreservat: Slattumsrøa

Sett av torsdag 11. juni og bli med på tur i eventyrskogen i Slattumsrøa naturreservat. Opplev trolske tjern og irrgrønne mosematter med biolog Egil Bendiksen som lommekjent turleder. Oppmøte ved P-plassen ved skiskyteanlegget ved Skytta i Nittedal. Turplakat her.

7.06.2009

Hakkespettur med Éric

Sett av søndagen den 3. mai (NY DATO!!!) og bli med på fugletur til Slengfehøgda i Lillomarka. Det er spesielt hakkespettvarianter vi vil se etter på turen, og kanskje får vi øye på en tretåspett? Éric Roualet, aktiv i Norsk Ornitologisk Forening, leder som vanlig fugleturen. Oppmøte på parkeringsplassen ved bommen i Lilloseterveien på Ammerud kl. 08. Inntil videre: gå ut i marka nå og hør etter uglene, som synger nå og utover til april!

26.02.2009

Markaloven ble vedtatt!

Natt til 3. april ble markaloven vedtatt i Odelstinget med 55 mot 13 stemmer. Siden 70-tallet har en slik særlov vært et gullkantet mål for Markaorganisasjonene, og ikke minst takket være innsatsen til Naturvernforbundet i Oslo og Akershus kan vi i dag juble over at det var mulig å samle støtte til en slik lov og at den ble så bra! Vi håper markaloven er et endelig skudd for baugen for utvidelsen av Huken pukkverk, og vi vet at den vil sikre Lillomarkas kvaliteter som frilufts- og sportsområde i lang tid framover. Les om markaloven her: her.

07.04.2009

Familiedag på Isdammen søndag 8. mars kl 11 – 15.

Vi feirer Kulturminneåret 2009 og kommunens overtakelse av hele Isdammenanlegget med en stor familiedag. Det blir bålkos med kaffe og pølser og mye annet. LV og Tonsenspeider’n stiller med natursti. Se programmet her .

05.03.2009

Sykkeltrase Lilloseter – Sinober – Burås

Friluftsetaten har sendt et forslag til sykkeltrase og naturløype ut på høring. Se forslaget her. LV foreslår skånsomt opparbeidet trase med bæreevne for prepareringsmaskin, men tilsådd utover en 1 m bred grusdekket stripe.

05.03.2009

Gebyret på 500 kr står fast

LV har oppfordret Friluftsetaten til å heve gebyret for ulovlig motorferdsel i marka fra dagens latterlige 500 kr. Friluftsetaten er enige i at beløpet er for lavt, men vil likevel la det stå fast noen år til, da de mener kostnadene ved nye skilt og blanketter er for høy til at man kan ta seg råd til den slags nå.

05.03.2009

Slattumsrøa naturreservat

Like før jul kom det endelige vedtaket om opprettelsen av Slattumsrøa naturreservat. Formålet med naturreservatet er å bevare et større område med gjenværende, mangfoldig gammelskog og områdets naturlige økologiske prosesser. Markagrensa, slik den er satt i utkastet til Markalov, er noe justert i forhold til tidligere grense. En del av naturreservatet har, som en følge av dette, havnet utenfor marka, og faller sammen med et areal som er regulert til idrettsanlegg. Lillomarkas Venner har henvendt seg til Nittedal kommune, Fylkesmannen og Miljøverndepartementet for å avklare saken. Les om Miljøverndepartementets førjulsfredninger her.

05.03.2009

Årsmøte i Lillomarkas Venner torsdag 26. mars

Velkommen til Lillomarkas Venners årsmøte! I år igjen har vi bestilt lokalene til Grorud idrettslag rett sør for Trondheimsveien i Grorudveien 7 ved idrettsplassen. I anledning Kulturminneåret 2009, vil Håvard Pedersen etter årsmøtet fortelle om kulturminner i Lillomarka. Les invitasjonen her.

27.02.2009

Høring om Markaloven

17. februar arrangerte Stortingets Energi- og miljøkomité en åpen høring om Markaloven, der interesserte parter var invitert. Oslo vei var på offensiven for å få trosset markagrensa og lovens intensjoner med å lage steinbrudd av vernet natur, godt støttet av byrådsleder Erling Lae. Lillomarkas Venner og Aksjonsgruppa framholdt en tolking av loven som ikke gir rom for en uthuling til fordel for næringsvirksomhet og på bekostning av friluftslivet i Norges tettest befolkete område.

26.02.2009

Årsberetningen for 2008

Årsberetningen vår sendes ut i disse dager. Her kan du lese mer om Hukensaken, Markaloven, om hogster som ble utført og avverget og om et tyvetalls andre store og små saker som styret har jobbet med i 2008.26.02.2009

Miljøverndepartementet er negative til Hukenutvidelse

Miljøverndepartementet mener at utvidelsen vil være i strid med markalovenslovens formål. Pukkverket ligger i en svært viktig inngangsport til Marka for store deler av Oslos befolkning. En utvidelse av pukkverket er klart i strid med markalovens formål om å fremme friluftsliv og legge til rette for naturopplevelser. Departementet mener derfor at Oslo kommune må vurdere om det er hensiktsmessig å gå videre med planleggingen. Dette er en svært viktig uttalelse i den videre kampen mot Huken pukk- og asfaltverk. Se MDs sider. Akers avis skriver om saken her.

26.02.2009

Markaloven lagt fram på Grefsenkollen

Like før jul ble Markaloven lagt fra av Miljøverndepartementet i selveste Lillomarka. Loven er en milepæl i arbeidet for å sikre Oslomarka, som den enestående ressursen for friluftsliv, naturopplevelse og folkehelse den er. Markaloven vil sikre en varig markagrensen slik den framgår av Miljøverndepartementets digitale kart ”Markagrensen” datert 19. desember 2009. På dette kartet ligger Hukenområdet innenfor marka. Les lovforslaget og se kartet her.

26.02.2009

Eventyrskogene i Lillomarka

I tre år har Markagruppa i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus vært ute på leting etter perlene, de fineste områdene som er igjen i marka. Nå presenteres resultatet, en oversikt over 140 områder, hvorav 15 i Lillomarka, der du finner stillheten, de dype, trolske skogene, og dypgrønne mosematter med urørt morgendugg. Her finner du informasjon om eventyrskogene i Lillomarka.

26.02.2009

Epost:post(at)lillomarkasvenner.no