Lillomarkas venner

BLI MEDLEM!

DETTE SKJER I LILLOMARKA:

Sesongens turprogram er under utarbeiding

Onsdag 5. april Lillomarkas Venners årsmøte på Årvoll gård

Se andre turarrangementer i Lillomarka på turtipssiden


Lillomarkas venner:
Vervebrosjyre - last ned og del ut!
Formål
Vedtekter
Kontakt oss
Årsberetning 2015
Tidligere årsberetninger
Referat fra årsmøtet 2016

Brev, uttalelser og avisinnlegg fra Lillomarkas Venner

Turtips for Lillomarka

Turkompisen - kart

Bruk hue - sykkelvett i marka

Bruk hue-brosjyren: En veiledning til allemannsretten

Hestejordeneprosjektet

Ravnkollen

Galleri Lillomarka

Kultur- og naturminner i Lillomarka

Postkort fra Lillomarka

Hvordan blir været på Lilloseter?.

Skiløypepreparering, status

Arkiv 2014
Arkiv 2013
Arkiv 2012
Arkiv 2010
Arkiv 2009
Arkiv 2008
Arkiv 2007
Arkiv 2006Andre nyttige lenker


Søk etter:

Arkiv

Årsberetningen for 2006 er klar!

Lillomarkas Venners årsberetning for 2006 sendes ut til alle medlemmene i disse dager. Her gis en oppsummering av saker styret har jobbet med i året som gikk. Den kan også leses her.
Synes du det er viktig at noen jobber med disse tingene - meld deg inn!
Kunne du tenke deg å arbeide aktivt med noen av sakene - ta kontakt!


Er småvann i marka fritt vilt for snøproduksjonsanlegg?

Alle vassdrag i Oslomarka er vernet i Verneplan 1 for vassdrag, av hensyn til friluftslivet. Likevel legges det stadig fram nye prosjektplaner med storskala kunstsnøproduksjon basert på vannuttak fra små tjern med lite tilsig. Anlegget i det foreslåtte Linderudkollen idrettsanlegg er, for eksempel, dimensjonert for en snøproduksjon på størrelse med hele vintertilsiget til vannkilden. Lillomarkas Venner mener det er viktig at konsekvensene av slikt vannuttak for økologien i berørte vann og myrer og for friluftslivet belyses på en faglig forsvarlig måte, og har tatt et initiativ overfor Norges vassdrags- og energidirektorat for å få avklart spørsmålet om konsesjonsplikt for slikt vannuttak. Saken er en videreføring av et tidligere initiativ i forbindelse med den lave vannstanden i Trollvann sommeren 2005.


Linderudkollen idrettsanlegg

Oslo kommune, ved Kultur- og idrettsetaten, har lagt fram et skisseprosjekt for Linderudkollen idrettsanlegg. Prosjektet omfatter oppgradering av hoppanlegg og tilliggende langrennsløyper, og vil i perioder innebære en omfattende kunstsnøproduksjon. Sammen med Oslo og Omland Friluftsråd og Oslo Elveforum, er Lillomarkas Venner med på en fellesuttalelse om prosjektet, der vi krever at spørsmålet om konsesjonsplikt for vannuttak til snøproduksjon må avklares før prosjektet føres videre, og dessuten ber vi om å få ta del i valg av løypetrase der denne foreslås å gå utenom allerede eksisterende løyper.
Les hele uttalelsen her.
Les utdrag av Kultur- og idrettsetatens skisseprosjekt.
Skisseprosjektets kart.


Romjul i Lillomarka

Snøen lar vente på seg, men Lillomarka frister likevel til tur. Skøyteisen er mange steder sikker (men vær forsiktig!!), barfrosten knitrer under beina og den lave vintersola bader skogen i et gyllent lys.
Klikk på et bilde for å se det større.


Isdammen

En perle av en eiendom, Isdammen på Årvoll, er til salgs. Oslo kommune har dermed en unik mulighet til å sikre en verdifull og svært mye brukt bit av marka, tett ved byggesonen, for allmenheten. Lillomarkas Venner har bedt Friluftsetaten gå inn for kjøp av eiendommen, og har skrevet et leserinnlegg i Akers avis.


Grefsenkollen

Det legges planer for en kraftig utvidelse av Grefsenkollen skisenter. Lillomarkas Venner etterlyser i et leserinnlegg i Akers avis en totalplan for Grefsenåsen, der alle brukergrupper blir synliggjort og tatt hensyn til.
Les innlegget her.


Lillomarka idrettspark

Kultur og idrettsetaten i Oslo kommune har sendt ut på høring planforslaget for Lillomarka idrettspark. Planen omfatter arealene til det nå nedlagte Oslo pukkverk og skogomraadene rundt. Last ned høringsdokumentene her.
Lillomarkas Venner er med på en fellesuttalelse sammen med Oslo og Omland Friluftsråd, DNT Oslo og Omegn, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Kontaktutvalget for velforeninger. Her foreslår vi en alternativ etterbruk av Oslo pukkverk: Lillomarka Friluftspark. Les uttalelsen.


Hestejordene

LV er engasjert i Hestejordeneprosjektet. Her drives skjøtsel og restaurering av et gammelt kulturlandskap. Jordene ligger i utkanten av Lillomarka, mellom Rødtvet, Linderud og Tonsenhagen. Les mer om siste sesongs skjøtsel her.


Ja til marka - nei til Huken!

Oslo Vei sitt forslag om å utvide Huken pukk- og asfaltverk ytterligere 400 meter innover i Lillomarka, kan bli et av de største inngrepene innenfor markagrensa i nyere tid. Lillomarka er nærturområde for titusener av mennesker i Groruddalen, og har langt større samfunnsverdi som turområde enn som industriområde.
Les mer om Hukensaken her.
Forslag til planprogram for utvidelse og istandsettelse av Huken pukk- og asfaltverk (Oslo Vei AS).
Kommentarer til forslaget til planprogram fra Aksjonsgruppa.


Flerbruksplan for Oslo kommunes skoger - områder for idrett

Friluftsetaten foreslår å omregulere betydelige arealer rundt hoppbakkene på Linderudkollen og Grefsenkollen skisenter til idrettsformål. LV krever at det utarbeides en totalplan for disse mye brukte friluftsområdene, med mange ulike brukerinteresser, før en eventuell omregulering foretas.
Les Friluftsetatens forslag her.
Kart over det berørte området ved Grefsenkollen.
Kart over det berørte området ved Linderudkollen.
LVs uttalelse.


Nytt opplag av Hestejordeneheftet!

Takket være midler fra Miljøverndepartementet, får vi nå et opptrykk av det populære infoheftet "Hestejordene og Kolås - en oase i Groruddalen". Heftet kan fås gratis på Bjerke eller Nordtvet bibliotek eller ved henvendelse til Lillomarkas venner.
Digital versjon kan lastes ned her.
Epost:post(at)lillomarkasvenner.no