Uttalelser og brev 2018

Brev, uttalelser og avisinnlegg fra Lillomarkas Venner 2018:

18. desember 2018: Lillomarkas Venner støttet oppropet mot e-sykling på stier i marka.

5. desember 2018: Klage på hogst i nøkkelbiotop ved Lilloseter

5. november 2018: E-post til byrådsekretær Daniel Rees om Grefsenkollen og Trollvann, oppstartsmøte, område- og prosessavklaring

2. november 2018: Klage fra Lillomarkas Venner vedrørende Breisjøen – rehabilitering – søknad om senkning av magasin fra VAV til NVE – Godkjennelse etter Markaloven. Vedlegg

 28. oktober 2018: Innspill til kunngjøring om oppstart av detaljregulering av Martin Strandlis vei 10

17. oktober 2018: E-post til PBE om asfaltering i Lillomarka arena

24. september 2018: Høringsuttalelse om forslag til detaljregulering av Huken til grønnstruktur tilrettelagt for idrett-, kultur- og naturopplevelser

8. august 2018: Innlegg i Akers avis/Groruddalen: Rehabilitering av Breisjøens demninger 

22. juni 2018: Innspill til oppstartsmøte for reguleringsarbeid for alpinanleggene i Grefsen- og Trollvannskleiva

1. juni 2018: Håvard Pedersen, Lillomarkas vokter – enket i Dagsavisen.

2. mai 2018: Til PBE i Oslo: Krav om at strandsonen nord for Kapteinsputten (Linderudkollen) settes i stand til bruk for allmennhetens friluftsliv i sommerhalvåret

7. mai 2018: Høringsuttalelse fra Lillomarkas Venner vedrørende Breisjøen – rehabilitering – søknad om senkning av magasin fra VAV til NVE

21. mars 2018: Innspill til Asplan Viak om varsel om utvidelse av planområdet Huken

2. mars 2018: Oppslag i Varingen: Frode O. Hansen om utvidelsen av Røverkollen naturreservat

20. februar 2018: Høringsuttalelse om utvidelse av Røverkollen naturreservat

15. januar 2018: Innlegg i Akers avis/Groruddalen, tilsvar til B. Holms innlegg om Huken og Lillomarkas Venner