Uttalelser og brev 2014 og tidligere

Brev, uttalelser og avisinnlegg fra Lillomarkas Venner 2014 og tidligere:

21. november 2014: Uttalelse om prosjektet Turvei D9 Ammerud – Lillomarka – belysningsanlegg

28. oktober 2014: Forslag til vedtak i Markarådet om markagrenseendringer i Oslo

20. august 2014: Brev til Fylkesmannen om bekymring for avrenning fra Huken til Alna

18. august 2014: Brev til Sivilombudsmannen: anmodning om vurdering av lovligheten av Oslo kommunes høring av forslag til endring av markagrensa

15. august 2014: Brev til VAV og BYM om vannkvaliteten i Badedammen ved Grorud

12. juni 2014: Anmodning om lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59, sendt til FMOA fra Beboergruppa Bevar skogen på Romsås og vern Markagrensa på Ravnkollen

28. mai 2014: Ditt Oslo: Hardt angrep på markaloven

13. juni 2014: Høringsuttalelse: områder i Marka som foreslås vernet som naturreservat

12. juni 2014: Anmodning om lovlighetskontroll av Byrådet i Oslo kommunes fremgangsmåte for å endre markagrensa på Ravnkollen

30. mai 2014: Høringsuttalelse: Oslo kommunes høringsutkast ”Kommuneplan for Oslo. Oslo mot 2030”

19. mai 2014: Høringsuttalelse: Planforslag Lillomarka arena, detaljregulering med konsekvensutredning

18. mai 2014: Oslo by: Nei til anleggssoner i Oslomarka”

7. mai 2014: Høringsuttalelse: søknad om tillatelse til opprydding og fjerning av oljeforurensede ved Huken pukkverk

1. april 2014: Innspill til FMOA til melding om oppstart av verneplanarbeid etter naturmangfoldloven § 37 for 18 områder innenfor markagrensen

Vedtatt på årsmøtet 26. mars 2014: Uttalelse om Ravnkollen

19. mars 2014: Bemerkninger til Bymiljøetatens ”Utkast til plan for skateboard-tilbud og anlegg i Oslo”

19. januar 2014: Brev til BYM om ødelagt løypetrasé langs Alna, turvei D9, Grorud

9. januar 2014: Bemerkninger ved oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning og planprogram, Linderud leir

15. oktober 2013: Uttalelse til VAV om rehabiliteringen av dammen i Steinbruvann

Juni 2013: Sommerhilsen til medlemmene i Lillomarkas venner

9. mai 2013: Fortsatt protest til byrådsleder og OL-etaten mot OL-arena for skiskyting og paralympics ved Linderud.

23. april: Protest til byrådsleder og OL-etaten mot OL-arena for skiskyting og paralympics ved Linderud

15. februar 2013: Innspill til Statnetts nettplan for Stor-Oslo

5. april 2013: Klage over Oslo kommune, Plan- og bygningsetatens vedtak i Hukensaken

14. februar 2013: Brev til MD om sykkeltraseen Lilloseter – Sinober – Burås, som er under planlegging