Uttalelser og brev 2019

Brev, uttalelser og avisinnlegg fra Lillomarkas Venner 2019:

19. desember 2019: Henvendelse til Riksantikvaren om bekymring for viktige  kulturminner i Maridalen og forslag om opprettelse av kulturminneområder

5. desember 2019: Uttalelse til Nittedal kommune om navnet på veien opp til Sinober

25. oktober 2019: Innspill til Regionkontor landbruk i forbindelse med hogsttillatelsen for gammelskog ved Skredderudtjern

10. oktober 2019: Innspill til VAV i forbindelse med hogsten ved Breisjøen

5. oktober 2019: Innspill til byrådspartiene fra Lillomarkas Venner i forbindelse med byrådsforhandlingene i 2019

27. mai 2019: Høringsinnspill ved oppstart av oppgradering av Grefsenkollen alpinanlegg

24. april 2019: E-post til Bymiljøetaten med klage på blokkering av sti inn tiol marka i Rundhaugveien på Kjelsås

28. mars 2019: Brev til Fylkesmannen: Innspill til verneplanarbeidet rundt Trollvann. Undersøkelsesområdet for verneforslaget bør utvides.

8. mars 2019: Brev til Fylkesmannen: Oppfølging av klage på asfaltering i Marka uten godkjent søknad om dispensasjon.

7. mars 2019: Leserinnlegg i Aftenposten av Ulrike Jüse, styremedlem i Lillomarkas Venner: Vi ønsker stier og turveier i Marka, ikke aktivitetssoner.

1. mars 2019: Uttalelse til Forslag kommuneplan 2018-2030, med forslag om å trekke tilbake forslaget om hensysnssone rundt Bjønndalen bruk. Fellesuttalelse støttet av Oslo og Omland friluftsråd, Naturvernforbundet i Nittedal, Lillomarkas venner, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus, Akershus og Oslo orienteringskrets og Døli Løvstad vel.

25. februar 2019: Uttalelse fra Lillomarkas Venner og FRINI om Forslag til ny kommuneplan for Nittedal

17. februar 2019: Brev til Byrådsavdelingen for byutvikling: Linderudkollen skianlegg – kritikkverdig tilstand av området med hensyn på sommerbruk: Manglende oppfølging av PBE, brudd på reguleringsbestemmelser

12. februar 2019: Innspill til Miljødirektoratet fra LV og NOA om utsettelsen av vedtak om utvidelse av Røverkollen naturreservat

4. februar 2019: Høringsuttalelse om forslag til detaljregulering av Ammerudveien 300, Huken, til grønnstruktur tilrettelagt for idrett-, kultur- og naturopplevelser, 2. gangs offentlig ettersyn.

27. januar 2019: Klage til Fylkesmannen i Oslo og Viken på  på asfaltering i marka (Lillomarka Arena) uten godkjent søknad om dispensasjon.