Villblomstens dag på Røverkollen 17. juni 2018

Gunnar Klevjer ledet, som vanlig, blomstervandringen på Røverkollen.

Se mange av artene vi så på nedenfor.