Nytteveksttur på Hestejordene 22. mai 2018

Turen ble ledet av Nina Berge.

Se bilder av mange av nyttevekstene vi så på underveis.