Uttalelser og brev 2015

Brev, uttalelser og avisinnlegg fra Lillomarkas Venner 2015:

22. desember 2015: Klage på vedtak i Nittedal kommunestyre, sak 110/15, områdereguleringsplan for helårstrasé Lilloseter – Sinober – Burås

11. desember 2015: Notat til Byråden for miljø og samferdsel om saksbehandling, fra Lillomarkas Venner, Østmarkas Venner og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

9. desember 2015: Leserinnlegg sendt til Akers Avis Groruddalen: Om Linderudkollen skianlegg

8. desember 2015: Brev til det nye byrådet: gratulerer med valget og forventninger

25. november 2015: Akers Avis Groruddalen: «Ravnkollensaken bør få et etterspill», innlegg av Heidi Trøen/Beboerforeningen

20. november 2015: Varingen: Bålkos med Frode Hansen og Gjermund Andersen, om Lillomarka landskapsvernområde

6. november 2015: Aker Avis Groruddalen: Kronikk av Frode Hansen: «Kampen for Lillomarka»

3. november 2015: Aker Avis Groruddalen: «Slutter aldri å kjempe for marka», oppslag med Frode Hansen og invitasjon til åpent møte

18. september 2015: Ny og utvidet høringsuttalelse fra Lillomarkas venner – behovsplan og handlingsplan for idrett og friluftsliv 2016 – 2026, utsatt høringsfrist

8. september 2015: Dagsavisen: Navn i nyhetene: Gjermund Andersen

5. september 2015: Innlegg i Aftenposten om Venstre og aktivitetssonene

27. august 2015: Innlegg til Dagsavisen om aktivitetssoner

14. august 2015: Uttalelse fra Lillomarkas venner til PBE/EBY mot salg og utbygging av eiendom ved markagrensa på Romsås

23. juli 2015: Høringsuttalelse fra Lillomarkas venner – behovsplan og handlingsplan for idrett og friluftsliv 2016 – 2026

23. juli 2015: Dagsavisen: Bråk om fred og ro. Oppslag med Lillomarkas Venner om aktivitetssoner.

28. mai 2015: Protest mot lyssetteing av turvei D9, øverste del, oppfølging

19. mai 2015: Til Sivilombudsmannen: forespørsel om lovligheten av bydelene Grorud og Stovners vedtak om bygging i marka og endring av markagrensa

14. mai 2015: Leserinnlegg til Aksers avis GD om Ravnkollen

22. april 2015: Uttalelse til Nittedal kommune om forslag til områdereguleringsplan for helårstrasé Lilloseter – Sinober – Burås

14. februar 2015: E-post til Skiforeningen med oppfordring til å vise hele Lillomarkas løypenett i løypekartet

5. februar 2015: Høringsuttalelse – søknad om ny tillatelse til videre drift av pukk- og asfaltverk på Huken

29. januar 2015: Innspill til Nittedals kommuneplan 2015-2027

28. januar 2015: Nationen: Innlegg i vernedebatten av Egil Bendiksen

26. januar 2015: Brev til Oslo kommune, BYM, om behovet for videreføring av skogoppsynsoppgavene etter Håvard Pedersen

24. januar 2015: Klage på vedtak fattet av Landbrukskontoret for Ringrike og Hole vedr. Dammyrdalveien – krav om oppsettende virkning

21. januar 2015: Påklage tillatelse til tiltak Ammerud – lyssetting turvei D9 Huken

20. januar 2015: Brev til byråd Guri Melby om Lillomarka landskapsvernområde