Uttalelser og brev 2020

Brev, uttalelser og avisinnlegg fra Lillomarkas Venner 2020:

23. november 2020: Til MOS-byråd og etatsdirektør i BYM: Kommentar til Notat om Rasering av kulturminnet Gamle gruvevei

16. november 2020: Innlegg i Dagsavisen om Grefsenkleiva

15. november 2020: Brev til Statens naturoppsyn om problemer med sykling på stier i naturreservatene i Lillomarka

15. november 2020: Henvendelse til BYM om muligheten for skiløypeparallelt med Kruttveien

15. november 2020: Henvendelse til BYM om forbedring av utsikten fra Årvollåsen

7. november 2020: Brev til barnas representant i  bydel Bjerke om det foregående arbeidet med reguleringsplan for Grefsenåsen

4. november 2020: Innlegg til Akers avis/Groruddalen: Svar til Øystein Sundelin om ansvaret for raseringen av Gamle gruvevei.

24. oktober 2020: Kommentarer til BYMs informasjon og holdning til ødeleggelse av kulturminnet Gamle gruvevei

14. oktober 2020: E-post til BYM med klage på ødeleggelse av det viktige kulturminnet Gamle gruvevei. Brevet er sendt med støtte fra Lillomarkas Venner.

12. oktober 2020: E-post til BYM med ros om restaureringen av Setertjernmyra og etterlysing av klopplegging av stien over myra.

15. september 2020: Brev til Riksantikvaren, Byantikvaren og BYM med ønske om restayrering av fangstgrop

1. september 2020: Fellesuttalelse om forslag til endringer i plan og
bygningsloven

24. august 2020: Innspill ved rullering av Grorud bydels byutviklings- og miljøplan

18. april 2020: Høringsuttalelse om Oslo kommunes behovsplan for idrett og friluftsliv

20. februar 2020: Brev til partiene og miljøbyråd om enda flere idrettsanlegg i Lillomarka

10. februar 2020: Høringsutalelse til Fylkesmannen i Oslo og Viken i forbindelse med søknad om tillatelse etter forurensningsloven – tiltak og drift av skiskytteranlegg – Lillomarka arena

23. januar 2020: Henvendelse til Bymiljøetaten om sykling på Røverkollen en kabler i Grefsenåsen