Lillomarka landskapsvernområde

I september 2015 lanserte Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Lillomarkas Venner forslaget om vern av store deler av Lillomarka som landskapsvernområde etter naturmangfoldsloven. Forslagets hovedtanke var å sikre Lillomarka for friluftsliv og en skogsdrift som tar hensyn til opplevelsesverdier i skogen.

Les hele forslaget til Lillomarka landskapsvernområde.

Avgrensningen av området: