Månedlige arkiver: oktober 2022

Info fra Bymiljøetaten om å kanthogst og tilrettelegging av friområdene for hund på Grefsenkollveien og Isdammen på Årvoll

«Oslokomposten har behov for grønn flis for å sikre riktig varmegang i komposten. De har nå spurt oss om vi har mer flis de kan kjøpe før det blir for kaldt ute. For oss er det ønskelig å fjerne flisen så raskt som mulig. Derfor benytter vi nå muligheten til å få gjennomført disse prosjektene. Planen er også inngjerding av disse hundeluftingsområdene, men det er ikke sikkert at vi rekker dette i år.

 Vi starter med Grefsenkollveien. Her kanthogges hundeluftingsområdet og innkjørselen. Større trær prøver vi å spare, noen lauvtrær vil eventuelt beskjæres. Isdammen fortsetter vi med eller så må dette område vente til neste år. Ved isdammen vil vi også hogge ved den geologiskt interessante fjellveggen for å få frem denne bedre. Tiltakene vil ikke berøre registrerte natur- og kulturminner. Se kartene nedenfor som viser de aktuelle områdene.»

Grefsenkollveien. Blåmarkert er området som skal kanthogges/fristilles, gulskravert viser naturverdier i området. (Området som skal gjerdes inn er mindre enn det blå området.)

Isdammen. Blåmarkert er området som skal kanthogges/fristilles, gulskravert viser naturverdier i området. (Området som skal gjerdes inn er mindre enn det blå området.)

Apropos ryddingen av den geologisk interessante fjellveggen, sjekk denne lenken til artikkelen «Grefsenåsen – Årvollåsen, et internasjonalt monument»:

Grefsenåsen-Årvollåsen – et internasjonalt geologisk monument – Naturhistorisk museum (uio.no)