Kategoriarkiv: Offentlig

Info fra Bymiljøetaten om å kanthogst og tilrettelegging av friområdene for hund på Grefsenkollveien og Isdammen på Årvoll

«Oslokomposten har behov for grønn flis for å sikre riktig varmegang i komposten. De har nå spurt oss om vi har mer flis de kan kjøpe før det blir for kaldt ute. For oss er det ønskelig å fjerne flisen så raskt som mulig. Derfor benytter vi nå muligheten til å få gjennomført disse prosjektene. Planen er også inngjerding av disse hundeluftingsområdene, men det er ikke sikkert at vi rekker dette i år.

 Vi starter med Grefsenkollveien. Her kanthogges hundeluftingsområdet og innkjørselen. Større trær prøver vi å spare, noen lauvtrær vil eventuelt beskjæres. Isdammen fortsetter vi med eller så må dette område vente til neste år. Ved isdammen vil vi også hogge ved den geologiskt interessante fjellveggen for å få frem denne bedre. Tiltakene vil ikke berøre registrerte natur- og kulturminner. Se kartene nedenfor som viser de aktuelle områdene.»

Grefsenkollveien. Blåmarkert er området som skal kanthogges/fristilles, gulskravert viser naturverdier i området. (Området som skal gjerdes inn er mindre enn det blå området.)

Isdammen. Blåmarkert er området som skal kanthogges/fristilles, gulskravert viser naturverdier i området. (Området som skal gjerdes inn er mindre enn det blå området.)

Apropos ryddingen av den geologisk interessante fjellveggen, sjekk denne lenken til artikkelen «Grefsenåsen – Årvollåsen, et internasjonalt monument»:

Grefsenåsen-Årvollåsen – et internasjonalt geologisk monument – Naturhistorisk museum (uio.no)

Innspill til navn i Lillomarka

Bydel Grorud har en webside: Gi innspill til natur­navn på Amme­rud. Frist 25. november, 2021.

Sitat:

Kartverket skal vedta korrekt skrivemåte for offentlig bruk, og vi ønsker innspill fra inn­byg­gerne i Grorud som vi skal gi videre til Kartv­erket.

Selv irri­terer jeg meg over merke­lige skrive­måter her og der. Altså har jeg, og andre, nå en mulig­het til å si fra.

PS: En annen sak er for­skjel­lige stave­måter på div­erse skilt her og der. Men det klarer jeg ikke å irritere meg over. Og dette kan i stedet  brukes som en selskapslek hvis man er på tur med barn i for­skjel­lige aldre: Hvem fin­ner flest vari­anter av stave­måter for ett og samme sted? Og den leken har  ingen øvre alders­grense. :-)

Reguleringsplan for Grefsen- og Trollvannskleiva

Teksten og illustrasjonene er fra begynnelsen av en PowerPoint-fil 


Om saken:

Bymiljøetaten i Oslo ønsker å utarbeide en reguleringsplan for alpinbakkene Grefsenkleiva og Trollvannskleiva «for å gi anlegget mulighet til utvikling». Bakkene ble anlagt i perioden 1930-60 uten en reguleringsplan, og er i dag regulert som LNFS-areal (område for landbruks-, natur- og friluftsformål). Størsteparten av planområdet er angitt i kommuneplanen fra 2015 som aktivitetssone innenfor markagrensen. Plan- og bygningsetaten har stilt seg positiv til prosjektet.

Planforslaget omfatter:

  • Omfattende terrengarbeid for å endre profilen i bakkene. Hovedsakelig som steinfyllinger. Behov for 230 000 m3 tilkjørt masse.
  • Utvide nedkjøringer i bredden, særlig i Grefsenkleiva og familieløypa 30 000 m2 utvidelse = 6 fotballbaner!
  • Etablering av en ny bakke mot Grefsenkollen restaurant.
  • Ny stolheis i ny heistrase utenfor dagens anlegg tvers gjennom eventyrskogen
  • Nytt snøproduksjons- og lysanlegg.
  • Ny varmestue ved Grefsenkleiva, velkomstsenter ved Trollvann og flere nye driftsbygninger. Tilsammen omtrent 2000 m2 ny bebyggelse.
  • Utvide parkeringskapasiteten på toppen av Grefsenkollen, ved Trollvannstua og på Årvoll.

Per i dag er det foreslått 2 alternativer til utbygging. Bymiljøetaten/Multikonsult har begynt å konsekvensutrede bare alternativ 1.

Saken arkivføres i saksinnsyn til Oslo kommune på saksnummer 201802070:

Grefsenkollen og Trollvann – Bestilling av oppstartsmøte – Utvidelse av alpinanlegg med nye løyper og nybygg

Ønsker du å følge utviklingen i saken? Velg «Bli abonnent» i saksinnsyn, så får du en e-post hver gang saken oppdateres med ny informasjon. [Krever innlogging.]


Les mer …