Kultur- og naturminner i Lillomarka

Håvard Pedersen har laget en oversikt over kultur- og naturminner innenfor Oslo kommunes grenser i Lillomarka og skogområdene i Maridalen øst . Oversikten inneholder dessuten noen nærliggende kulturminner på private eiendommer.

Ønsket er at oversikten skal bli så komplett og korrekt som mulig, og alle oppfordres til å komme med tilbakemeldinger. Tilbakemeldinger kan sendes til post(at)lillomarkasvenner.no, så blir de videreformidlet til Håvard Pedersen.
Klikk på teksten for å se og laste ned dokumentene.

Hele dokumentet  «Kulturminneoversikt i Oslo kommunes skoger i Lillomarka, samt noen nærliggende kulturminner på andre eiendommer». Dette er femte utgave av dokumentet, sist redigert 28. april 2020.

 

 

 

 

Hele dokumentet «Kulturminneoversikt med bilder for Oslo kommunes skoger i Maridalen øst samt noen nærliggende kulturminner på andre eiendommer». Dette er tredje utgave av dokumentet, sist redigert 19. april 2020.

 

 

 

 

Nedenfor kan du se de enkelte kartene som det er referert til i de to dokumentene over. Kartene er også med i de to fulle dokumentene.

 Kart med markering av kulturminnene: 091 Sandermosen

 

 

 

 

 

 

 Kart med markering av kulturminnene: 092 Sander

 

 

 

 

 

 

 Kart med markering av kulturminnene: 093 Solemskogen

 

 

 

 

 

 

Kart med markering av kulturminnene: 094 Grefsenåsen

 

 

 

 

 

 

Kart med markering av kulturminnene: 096 Hestejordene

 

 

 

 

Kart med markering av kulturminnene: 097_Alunsjøen

 

 

 

 

 

 

Kart med markering av kulturminnene: 098_Revlia

 

 

 

 

 

 

Kart med markering av kulturminnene: 099 Breisjøen

 

 

 

 

 

 

Kart med markering av kulturminnene: 101 Lilloseter

 

 

 

 

 

 

Kart med markering av kulturminnene: 103 Røverkollen