Uttalelser og brev 2021

Brev, uttalelser og avisinnlegg fra Lillomarkas Venner 2021:

25. november: Svar til NOA om strategi mot ulovlig sykling i reservatene 

20. november: Henvendelse til BYM om erstatningsareal etter hogsten ved Lilloseter i 2018

10. november: Bekymringsmelding om vern av kulturminner i marka

22. oktober: Utdeling av kulturlandskapsprisen 2021 på Hestejordene

3. september: Til BYM: spørsmål om det videre arbeidet med helårstraseen Lilloseter – Burås

27. august: etterlysning av status vedrørende tiltak i Bjønndalen skianlegg

10. juni: Svarbrev til BYM om den ulovlige hogsten i Røverkollen naturreservat i mars i år

1. juni: Om sykling i naturreservater, svar på leserinnlegg i Varingen

14. mai: Håvard Pedersen: Bekymringsmelding om kulturminnene i Oslos bynære skoger, sendt til diverse foreninger

26. april: Brev til statsforvalteren om det planlagte sykkelanlegget i Maridalen

20. april: Akers avis/Groruddalen: Groruddalsdebatt: Lavmål fra Lillomarka skiklubb

14. april: Brev til byrådsavdelingen for miljø og samferdsel om hogsten i Røverkollen naturreservat

13. april: Akers avis/Groruddalen: Bystyrepolitikere raser etter Røverkollen-rasering

9. april 2021: Akers avis/Groruddalen: Markaorganisasjonene reagerer kraftig på ulovlig hogst

7. april 2021: Akers avis/Groruddalen: Statsforvalteren gir medhold i klage på ulovlig sykling i verneområder

7. april 2021: Aftenposten: Kommunen hugget ulovlig i naturreservat 1 og 2

27. mars 2021: Håvard Pedersens kommentarer til rapport om arkeologiske utgravninger ved Breisjøen, sendt til byantikvaren

8. mars 2021: Høringsuttalelse til Nittedal kommunes forslag til planprogram for kommuneplanene 2022 – 2034

26. februar 2021: Felles høringsuttalelse til planprogram for detaljregulering av Lahaug skytebane

8. februar 2021: Høringsuttalelse til forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel

1. februar 2021: Høringsinnspill til Verdsetting og kartlegging av friluftsområder i Lillomarka

16. januar 2021: Til MOS-byråd og etatsdirektør i BYM: Oppfølging av kommentaren til notatet om rasering av kulturminnet Gamle gruvevei