Uttalelser og brev 2016

Brev, uttalelser og avisinnlegg fra Lillomarkas Venner 2016:

30. desember 2016: Brev til Plan- og bygningsetaten med krav om å stoppe ulovlighetene i tilknytning til Linderudkollen langrennsarena

28. november 2016: Purring på byrådet om prosessen for å fjerne aktivitetssonen i Marka fra kommuneplanen

28. november 2016: Purring på svar på henvendelsen 16. juni om å fjerne ”opsjon” på naturområdene nord for Huken fra reguleringsplanen

11. november 2016: Innspill til konseptutvalgsutredningen om Årvolldammen/Hovinbekken

19. oktober 2016: E-post til byrådet om prosessen videre for å fjerne aktivitetssonen i Marka fra kommuneplanen

17. oktober 2016: Vedlegg til brev til Nittedal kommune vedrørende skiløyper Nittedal: omfattende endringer i løypetraseer

17. oktober 2016: Brev til Nittedal kommune vedrørende skiløyper Nittedal: omfattende endringer i løypetraseer

15. oktober 2016: Høringsuttalelse fra Lillomarkas Venner – Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger

22. september 2016: E-post til Gjelleråsen idrettsforening om løypeutvidelse

20. september 2016: E-post til BYM: Utilstrekkelig toalett tilbud ved Badedammen, bålbrenning og utvidelse av vei

18. september 2016: Oppslag i Varingen: Lillomarkas Venner vil ha flere medlemmer

15. september 2016: Vedlegg til brev til Fylkesmannen: Klage på nylaget sykkelsti i Lillomarka naturreservat

15. september 2016: Brev til Fylkesmannen: Klage på nylaget sykkelsti i Lillomarka naturreservat

16. juni 2016: Brev til Byråd for kultur, idrett og frivillighet og Kultur- og idrettsbygg: ønske om å fjerne ”opsjon” på naturområdene nord for Huken fra reguleringsplanen

24. mai 2016: Ny klage på mangelfull journalføring i Bymiljøetaten og Kultur- og idrettsbygg

12. mai 2016: Uttalelse vedrørende Grorud sentrum – Oppstart av planarbeid og nytt planprogram

15. mars 2016: Spørsmål/innsigelse vedrørende Sluttbehandling av områdereguleringsplan for helårstrasé Lilloseter – Sinober – Burås, angående formulering om bredden

2. mars 2016: Bruk av el-sykler i utmark: Høringsuttalelse til forslag om endringer i markaloven, forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, verneforskrifter og friluftsloven

22. februar 2016: Bemerkninger til planforslag: detaljregulering med konsekvensutredning av Utfartsveien 1-4, Linderud leir til Forsvarsformål, sendt til Plan- og bygningsetaten.

20. februar 2016: Kommentarer til forslag om detaljregulering av helårs turvei fra Sølvdobla til Sandbakken i Østmarka i forbindelse med offentlig ettersyn, sendt til Plan- og bygningsetaten.

7. februar 2016: Brev til byråd for kultur, idrett og frivillighet, byråd for muljø og samferdsel og byråd for byutvikling om 1) Oslo kommunes saksbehandling angående Linderudkollen skianlegg, 2) forslag til mulig endring av planene for Lillomarka arena og 3) Forespørsel om møte/deputasjon

24. januar 2016: Klage på tillatelse til drift av Huken pukk- og asfaltverk sendt til Miljødirektoratet

22. januar 2016: Notis i Akers Avis Groruddalen: presisjon om Lillomarka landskapsvernområde