Vedtekter

Les Lillomarkas Venners vedtekter, sist revidert 18. mars 2015.