Villblomstens dag


Arrangementdetaljer

  • Date:

Villblomstens dag. Tur på Røverkollen/Svartberget naturreservat på Romsås, i samarbeid med Norsk botanisk forening og Romsås vel(?). Turmål: Presentasjon av artsrikt område, med muligheter for funn av flere orkidearter. Vi vil også vektlegge nyttevekstperspektivet på omvisningen. Pause med servering av te laget på mjødurt! Se for øvrig http://www.botaniskforening.no/oslo.html

Oppmøte ved Romsås kirke kl 12. Turen varer til ca kl. 14. Vi oppfordrer til bruk av offentlig transport: Buss eller T-bane til Romsås. Ca 10 min gangavstand til Romsås kirke.

Turleder: Gunnar Klevjer tlf. 917 69 307, gunnarklevjer@gmail.com