Kultur- og naturminner i Lillomarka

Håvard Pedersen har laget en oversikt over kultur- og naturminner innenfor Oslo kommunes grenser i Lillomarka og skogområdene i Maridalen øst . Oversikten inneholder dessuten noen nærliggende kulturminner på private eiendommer.

Ønsket er at oversikten skal bli så komplett og korrekt som mulig, og alle oppfordres til å komme med tilbakemeldinger. Tilbakemeldinger kan sendes til post(at)lillomarkasvenner.no, så blir de videreformidlet til Håvard Pedersen.
Klikk på teksten for å se og laste ned dokumentene.

Hele dokumentet  «Kulturminneoversikt i Oslo kommunes skoger i Lillomarka, samt noen nærliggende kulturminner på andre eiendommer». Dokumentet er sist redigert november 2021.

 

 

 

 

Hele dokumentet «Kulturminneoversikt med bilder for Oslo kommunes skoger i Maridalen øst samt noen nærliggende kulturminner på andre eiendommer». Dokumentet er sist redigert oktober 2021.

 

 

 

 

Nedenfor kan du se de enkelte kartene som det er referert til i de to dokumentene over. Kartene er også med i de to fulle dokumentene.

 Kart med markering av kulturminnene: 091 Sandermosen

 

 

 

 

 

 

 Kart med markering av kulturminnene: 092 Sander

 

 

 

 

 

 

 Kart med markering av kulturminnene: 093 Solemskogen

 

 

 

 

 

 

Kart med markering av kulturminnene: 094 Grefsenåsen

 

 

 

 

 

 

Kart med markering av kulturminnene: 096 Hestejordene

 

 

 

 

Kart med markering av kulturminnene: 097_Alunsjøen

 

 

 

 

 

 

Kart med markering av kulturminnene: 098_Revlia

 

 

 

 

 

 

Kart med markering av kulturminnene: 099 Breisjøen

 

 

 

 

 

 

Kart med markering av kulturminnene: 101 Lilloseter

 

 

 

 

 

 

Kart med markering av kulturminnene: 103 Røverkollen