Kultur- og naturminner i Lillomarka

Håvard Pedersen har laget en oversikt over kultur- og naturminner i Oslo kommunes skoger i Lillomarka. Oversikten inneholder dessuten noen nærliggende kulturminner på private eiendommer. Du finner dokumentene her.