Om oss

Først litt om hvorfor vi trenger Lillomarkas Venner og et fint bilde
Arbeidet gir resultater – ting vi har fått gjennomslag for