Uttalelser og brev 2022

Brev, uttalelser og avisinnlegg fra Lillomarkas Venner 2022:

10. oktober: Oppslag i Akers avis/Groruddalen med intervju med Håvard Pedersen og Kim Steinar Kjærner-Strømberg om spennende kulturhistoriske funn i Lillomarka.

15. september: Uttalelse til kommuneplanens samfunnsdel, Nittedal kommune. Fellesuttalelse fra FNF, Birdlife Oslo og Akershus, DNT Oslo og Omegn, Lillomarkas Venner Skiforeningen, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, og Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus.

15. september: Svar fra BYM på vår henvendelse av 12. september

12. september: Brev til BYM fra Lillomarkas Venner, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Naturvernforbundet i Oslo Nord, der det bes om redegjørelse for tillatelse til observerte anleggsarbeider ved Trollvannstua

4. september: Til BYM: Spørsmål om lovligheten av anleggs- og utfyllingsarbeider ved Trollvannstua

2. september: Til BYM: Henvendelse om vedlikehold av kulturminnene Linderudseter og gamle Lilloseter

17. august: Høringsuttalelse om BYMs konsesjonssøknad for vannuttak i Trollvann til snøproduksjon

20. juli: Oppslag i Akers avis om LVs initiativ for å få restaurert Salamanderdammen

5. juli: Brev fra NOA med krav om innsyn i hogstsøknader og -vedtak innenfor markaforskriftens virkeområde. Med vedlegg. En sak LV har engasjert seg i.

8. juni: Svar fra BYM på henvendelse av 8. juni

8. juni: Til BYM: Spørsmål om hvorfor det stadig kjøres inn ny masser i Huken

29. mai: Til Forsvarsbygg: Oppfordring til å restaurere Salamanderdammen ved Hestejordene

23. mai: Svar fra Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel på vårt brev av 12. mars

13. mai: Purring på svar på vår henvendelse 12. mars

13. juli: Svar fra BYM på vår henvendelse av 25. april

6. mai: Svar fra VAV på henvendelse av 25. april

25. april: Henvendelse til VAV og BYM med ønske om en brukbar skiløype mellom Tonsenhagen skole og inngangen til drikkevannsbassenget i Årvollåsen

5. mai; Svar fra BYM på henvendelse av 11. april

11. april: Henvendelse til BYM med spørsmål om vedlikehold av utsiktspunkter i Lillomarka

17. mars: Svar på vår henvendelse av 16. mars

16. mars: Spørsmål om det finnes en oppdatert registrering av kulturminner i Nittedal

12. mars: Til Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel: Oppfølging av bystyrevedtak om Ammerudveien 300 (Huken), åpning av Aurevannsbekken

21. februar: Til Byantikvaren: vi klager på at vi ikke har fått tilsendt kulturmiljømeldingen, og uttrykker vår støtte til Fellesrådets uttalelse

18. februar: Høringsuttalelse fra Fellesrådet for historielagene i Oslo (Fellesrådet) til høringsutkast om Kulturmiljømelding for Oslo 2021 – 2031. LV støtter uttalelsen.

27. januar: Til Nittedal kommune: Om oppfølging av Bjønndalen skianlegg

21. januar: Til Byrådsavdelingen for idrett og kultur: Forespørsel om møte

7. januar: Svar fra BYM, Om erstatningsarealet etter hogsten ved Lilloseter

6. januar: Til BYM Om erstaningsarealet etter hogsten ved Lilloseter

5. januar: Høringssvar vedrørende høring av navnesak for naturnavn i Apalløkka og Ammerudskogen