Kulturminner2

Kulturminner

Håvard Pedersen har laget en oppdatert oversikt (oktober 2014) over kultur- og naturminner i Oslo kommunes skoger i Lillomarka. Oversikten inneholder dessuten noen nærliggende kulturminner på private eiendommer. Ønsket er at oversikten skal bli så komplett og korrekt som mulig, og alle oppfordres til å komme med tilbakemeldinger. Tilbakemeldinger kan sendes til post(at)lillomarkasvenner.no, så blir de videreformidlet til Håvard Pedersen.
Klikk på teksten for å se og laste ned dokumentet.

 

 

Kulturminneoversikt i Oslo kommunes skoger i Lillomarka, samt noen nærliggende kulturminner på andre eiendommer

 

 

 

Kulturminneoversikt i Oslo kommunes skoger i Lillomarka, samt noen nærliggende kulturminner på andre eiendommer

 

 

 

 

 

Noen refleksjoner rundt kulturminner i Lillomarka og Gjelleråsmarka av Håvard Pedersen