Oppstart av verneprosess

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har nå startet opp et verneplanarbeid etter naturmangfoldsloven for opprettelse av 18 naturreservater i Oslo og Akershus. Ett av disse områdene er et 3.2 km2 stort område i hjertet av Lillomarka. Områdene var først tenkt vernet for friluftslivet etter markaloven, men det viste seg at disse områdene hadde så store naturverdier at de ville oppfylle kriteriene for naturreservat, og dermed kunne vernes gjennom en frivillig-vern-prosess dersom grunneierne ønsket dette.
Les om området her.
Se kartet over området.

I verneområdet: steinura øst for store Gryta.
Foto: Bjørn Einar Sakseid

20.03.2014