Restaurering av Griseputten, Stormåsan & Tryggdalsmåsan

Tre PDF-filer i forbindelse med planlagt restaurering.

To udaterte (?) fra Oslo kommune, Bymiløetaten:

Én fra Nittedal kommune, Nittedal-eiendom KF, datert 17. november 2020:

Ved eventuelle problemer med å laste ned eller lese noen av disse filene: rune@lillomarkasvenner.no :-)