Sopptur på Slattum tirsdag 5. september

Skaftjordstjerne

Tirsdag 5. september inviterer vi til sopptur på Slattum i samarbeid med Romerike sopp- og nyttevekstforening. Dette er en artig tur, som vi har vært medarrangør på i flere år. Vi ser på både nyttevekstsopp og mer kuriøse arter, som f.eks. jordstjerna på bildet. Turen annonseres også som en del av programmet til Friluftslivets uke i Oslo og Akershus.

Oppmøte: tirsdag 5. september kl 17:00 på parkeringsplassen ved Slattum skole. Turen varer til kl 19, og deretter er det soppkontroll ved Slattum skole fram til kl 20.

Turleder: soppkontrollør Siv Moen