Månedlige arkiver: februar 2022

Velkommen til årsmøte 2022

Årsmøtet holdes i år på Årvoll gård torsdag 31. mars.

Last ned årsmøtepapirene her:
Innkalling til årsmøtet
Årsberetning
Regnskap for 2021
Noter til regnskapet for 2021

Etter årsmøtet: Status for planene rundt alpinanlegget i Grefsenåsen

En viktig sak som Lillomarkas Venner har fulgt tett i flere år er planene for utvidelse av alpinanlegget i Grefsenåsen. Planene har kommet i konflikt med annet friluftsliv i Grefsenåsen og ført til stort engasjement lokalt. Har protestene ført fram? Magne Lindholm, en drivende kraft i aksjonsgruppa for å bevare skogen i Grefsenåsen, forteller.

Enkel bevertning.
Vel møtt!