Kategoriarkiv: Arrangementer

Velkommen til årsmøte

Vi skal ha årsmøte torsdag 18. april i flerbrukshuset på Grorud. Huset ligger i Grorudveien 7, lett tilgjengelig både med kollektivtransport, sykkel og bil.

Medlemmene kan komme med forslag til årsmøtet. Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet kan sendes med e-post til post@lillomarkasvenner.no
eller med post til avsenderadressen, for de som har fått årsmøtepapirene tilsendt i papirform. Forslag må være hos styret innen 8. april, og kunngjøres her på hjemmesiden.

Årsmøtepapirene kan lastes ned her:

Innkalling til årsmøtet
Årsberetning for 2023
Regnskap
Noter til regnskapet

Etter årsmøtet vil Magne Lindholm presenterer den nye boka si, Veiviser for Lillomarka. Boka er en turguide for Lillomarka, og utgis i et hendig turformat. Foruten å beskrive
35 korte og lange turer, gir boka en faglig beskrivelse av natur, geologi, kulturhistorie, skogen i Lillomarka og stedene turene går innom.

Vel møtt!

Velkommen til årsmøte 2023

Årsmøtet holdes i år i flerbrukshuset på Grorud tirsdag 25. april.

Last ned årsmøtepapirene her:
Innkalling til årsmøtet
Årsberetning
Regnskap for 2022
Noter til regnskapet for 2022 / Regnskap for plasseringskonto

Bøkesanger på Hestejordene, Foto: Bjørn Einar Sakseid

Etter årsmøtet: Alternativt skogbruk
Norges naturskoger forsvinner samtidig som vi vet at gammelskogen er levested for 40% av våre mest utsatte arter. Kan det drives et skogbruk som tar hensyn til skogens artsmangfold og klimapotensiale og som samtidig er lønnsomt? Gjermund Andersen har i en liten mannsalder jobbet med problemstillingen. Etter årsmøtet forteller han om dette aktuelle temaet, med et lokalblikk på Lillomarka.

Enkel bevertning.
Vel møtt!

Årets turer er under planlegging, følg med på oppdaterinnger. Foreløpig turplan:

Tema og sted for turennår
Salamandertur til Bamsetjernsøndag 14. mai kl. 11
Artsjakt med artsorakeletmai/juni
Tur gjennom gammelskogkorridoren i LillomarkaEttermiddag eller helgedag i juni
Fugletur fra kulturverket Flammen i Nittedalsøndag 4. juni kl. 10
Villblomsttur fra Sørli i Nittedal på villblomstens dagsøndag 18. juni kl. 11
Tur over Barlindåsentorsdag 10. august
Insekttur på Hestejordeneonsdag 23. august
KulTURminner fra Solemskogensøndag 27. august kl.11
Sopptur på Slattumonsdag 6. september kl. 17
Lillomarka på langs og tvers langs helårstraseenhelg i september