Kategoriarkiv: Arrangementer

Velkommen til årsmøte

Vi skal ha årsmøte torsdag 18. april i flerbrukshuset på Grorud. Huset ligger i Grorudveien 7, lett tilgjengelig både med kollektivtransport, sykkel og bil.

Medlemmene kan komme med forslag til årsmøtet. Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet kan sendes med e-post til post@lillomarkasvenner.no
eller med post til avsenderadressen, for de som har fått årsmøtepapirene tilsendt i papirform. Forslag må være hos styret innen 8. april, og kunngjøres her på hjemmesiden.

Årsmøtepapirene kan lastes ned her:

Innkalling til årsmøtet
Årsberetning for 2023
Regnskap
Noter til regnskapet

Etter årsmøtet vil Magne Lindholm presenterer den nye boka si, Veiviser for Lillomarka. Boka er en turguide for Lillomarka, og utgis i et hendig turformat. Foruten å beskrive
35 korte og lange turer, gir boka en faglig beskrivelse av natur, geologi, kulturhistorie, skogen i Lillomarka og stedene turene går innom.

Vel møtt!