Stem på årets Osloborger

Aftenposten arrangerer sin årvisse kåring av årets Osloborgen i disse dager. Leserne oppfordres til å stemme på en av kandidatene de har valgt ut. Det er mange verdige kandidater, men vi vil framheve en av dem: Håvard Pedersen. Han har jobbet som skogoppsynsmann i Lillomarka i en liten mannsalder, og har gjort en fantastisk innsats for å spre markaglede til allmennheten. Han har viet spesiell oppmerksomhet til skoleelever, og sørget for at alle skoleelever som sokner til Lillomarka kan historien om Ole Høyland og har besøkt hulen hans, og mange andre steder i Lillomarka. De som følger med på turprogrammet vårt vet at han velvillig stiller opp som kjentmann og guide når vi ber om en tur. De siste årene har han dessuten gjort en fantastisk innstats med å registrerer kulturminner i Lillomarka, hvorav mange er automatisk fredet, i og med at deres opphav er fra før reformasjonen i 1536. En oversikt over disse kulturminnene har han sjenerøst delt med oss, og dere kan finne den her.

For å avgi din stemme, kan du gå inn på: https://www.aftenposten.no/osloby/i/6njpB0/Disse-kan-bli-Arets-osloborger-2017, og stemme ved å trykke på bildet av kandidaten nederst.