Årsmøte i Lillomarkas Venner

Vinterstemning ved Kjulstjern. Foto: Arne Odden

Velkommen til årsmøte! Det holdes i Grorudveien 3 torsdag 15. mars fra kl 18:30.

Etter årsmøtet blir det åpent møte med Hukenstoff! Brynjar Fredheim fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune, som er prosjektleder for Huken etterbruk, presentere status for arbeidet med å omregulere Huken fra steinbrudd til grøntområde. Spennende! Vel møtt!

Last ned:
Invitasjon til årsmøtet
Lillomarkas Venners årsberetning for 2017
Regnskap 2017 med budsjett for 2018