Turen over Barlindåsen er utsatt!

Turen over Barlindåsen skulle gått torsdag 10. august. Men på grunn av at Gjøvikbanen svikter oss denne uka, er turen utsatt til toget begynner å gå igjen, og vi kan komme oss til startpunktet for turen kollektivt. Nærmere beskjed om tid og sted kommer etter hvert.