Sopptur og soppkontroll


Arrangementdetaljer


Velkommen med til Romerike sopp- og nyttevekstforening sin sopptur på Slattum. Her finner vi både nyttevekstsopp og mer kuriøse arter.

Sted: Slattum i Nittedal
Dato: onsdag 9. september 2020 kl. 17:00
Oppmøtested: Parkeringsplassen ved
Slattum skole, Skoleveien 15, 1480 Slattum
Turen varer ca 2 timer.
Ansvarlig for turen: Siv Moen (418 15 943) og Bente Hoseth (410 71 276)
For å overholde smitteverntiltak må vi be om skriftlig påmelding med navn og telefonnummer til Romerike.sopp@gmail.com