Høstens turer

Skog ved Grefsenkleiva som må hogges hvis det blir ny stolheistrase

– har gått til områder under press. Ennå skjuler skogen den spektakulære stien med overheng som leder inn til uteligger-Haralds hytte. Men slik blir det ikke lenger hvis alpinanleggseierne får det som de vil og lager ny stolheistrase.

På Slattum hadde skogsmaskiner rasert «halve» soppskogen vår siden sist. Et sjeldent artsrikt stykke eventyrskog gikk fløyten i løpet av en formiddag. Se bilder fra turene i menyen øverst.