Linderudkollen – hvorfor har vi lover og regler?

Sommeridyll ved Kapteinsputten 2017

På Linderudkollen lages det skianlegg. Ingenting er som en skitur i marka vinterstid, men i sommer har mange turgåere reagert på at sommerbruken av marka ser ut til å være glemt ved Linderudkollen. Der ligger en av få badeplasser i denne delen av Lillomarka, stranda nord i Kapteinputten. Her var det tidligere en fin gressbakke og sandstrand. Nå er denne delen av Kapteinsputten blitt til en fylling i kanten av skianlegget. Dette er brudd på reguleringsbestemmelsene for anlegget, der dette området er satt av «til bruk for allmennhetens friluftsliv i sommerhalvåret».

Lista over brudd på lover og bestemmelser er lang på Linderudkollen. Løypene er laget med mye større terrenginngrep enn det som lå i planene. Dette er skjedd fordi man underveis har bestemt at snøproduksjonen skal skje langsetter løypa istedenfor på en fast plass. Slik distribuert snøproduksjon krever dype frostfrie grøfter for vannledningene, og denne endringen ble gjort uten at det ble søkt om eller gitt tillatelse til det.

I og med dette grundige forarbeidet, har man slått to fluer i en smekk: i tillegg til distribuert snøproduksjon, er det gjort klart til at løypene kan asfalteres, altså bli til rulleskiløyper. Det var det heller ingen som nevnte i planene da man søkte om anlegget.

Terrenginngrep og breie løyper krever store fyllinger med tilkjørt masse. Bymiljøetaten strever med å få hageeierne til å la være å kaste hageavfall i skogen, for å hindre spredning av svartelista arter. Men de har glemt å stramme opp naboetatene i kommunen. Ved Linderudkollen vokser lupinene villig, sammen med steinkløver og andre uønskete arter. Disse spretter opp i fyllinger med mursteinsrester og asfaltbiter, altså masser som ikke har noe i marka å gjøre.

Breie løyper, terrenginngrep, fyllinger med hageplanter og asfaltveier – hvor trivelig er dette for alle de som gjerne går tur her om sommeren? Og er det rimelig at det er de frivillige organisasjonene som må følge opp at kommunen overholder lover og regler?

Les brevet som to engasjerte sommerturister har skrevet til kommunen og LVs støttebrev.