Bli med og fjern fremmede arter i Lillomarka arena

Det trengs en kraftig opprydning av fremmede arter i Lillomarka arena før de sprer seg videre ut i naturen. Alle gode krefter oppfordres til å bidra!