Utdeling av kulturlandskapsprisen 2021 søndag 17. oktober kl. 14

 

Landbrukskontoret for Oslo, Lørenskog og Rælingen har tildelt kulturlandskapsprisen 2021 til Hestejordeneprosjektet v/Lillomarkas Venner og Sandås vel.

Utdelingen skjer søndag 17. oktober kl. 14 ved Hestejordene, innenfor markabommen i Hans Aanruds vei.

Ordføreren kommer! Det serveres kaffe og kjempestor kake!