Stor bekymring for Oslomarkas mange kulturminner

Gale gruvevei fra Alunsjøen fikk gjennomgå etter bruk av store skogsmaskiner høsten 2020.

Vi har i dag sendt ut en pressemelding i forbindelse med at 14 lag, foreninger og organisasjoner i Oslo har sendt byens politiske myndigheter en bekymringsmelding over tilstanden til kulturminnene i Oslos bynære skoger.

Gjennom lange tider har det vært et stort fokus på Oslomarka som viktig rekreasjonsområde for utøvelse av friluftsliv og idrett samt skogsdrift. Det de færreste er klar over er at Oslomarka er også Oslos største museum hvor tusenvis av mennesker daglig mer eller mindre intetanende passerer spor etter menneskelig aktivitet gjennom alle tidsepoker fra steinalderen og fram til i dag.
For de som kjenner litt til kulturminnenes historie, blir en fottur i marka ikke bare en flott  naturopplevelse, men også en» historietime» hvor markas betydning for Oslos byutvikling er en del av dette.
Dessverre ligger ikke kulturminnene trygt i marka. Skogsdrift, skogsveibygging og idrettsanlegg har opp gjennom årene utslettet mange av dem , og mangelfull registrering, kartfesting og merking setter kulturminner i fare for ytterligere ødeleggelse.
Oslos antikvariske myndigheter – Byantikvaren – besitter ikke de nødvendige ressurser for å kunne følge opp dette arbeidet, noe som får både historielag og markaorganisasjoner til å fortvile.

Pådriver og kontaktperson i denne saken er Håvard Pedersen, som tidligere har lang fartstid som skog- og naturoppsynsleder i Oslo kommunes skoger, hvor en del av jobben var tilsyn med kulturminner.

Les brevet her.

Her finner du en oversikt over kulturminnene i Oslomarka.