Bli med på artsjakt med Artsorakelet torsdag 25. mai

Har du oppdaget appen Artsorakelet? Den hjelper deg å finne navnet på selv de mest obskure småkryp og småplanter. Vi har bedt Kristoffer Bøhn fra Sabima om å komme og gjøre oss enda bedre kjent med appen, og vise oss hvordan vi registrerer funnene vi gjør i Artsdatabasen, til glede for oss selv og andre.