Kategoriarkiv: Uncategorized

Ny forskrift om skogsdrift i marka

Hogst blant rødlistearter på Slattum

Landbruks- og matdepartementets forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i marka er en gavepakke til hogstglade skogeiere og dårlig nytt for naturmangfoldet i Oslomarka, vårt viktigste friluftsområde.

Natur- og friluftsorganisasjonene i regionen har i mange år etterlyst en ny oppdatert forskrift for skogbruket, som er i tråd med Marklovens formål. Forslaget som nå har kommet er en stor skuffelse og en klar svekkelse av forskriften. Hovedutfordringen er at den fjerner plikten til å søke om tillatelse til hogst. Hogster under 10 da må ikke meldes, og hogster over 10 da kan iverksettes etter 3 uker dersom kommunen ikke har kommet med innsigelser på hogstplanene. Det kreves altså ikke lenger en eksplisitt godkjenning for å sette i gang en hogst. Det betyr at naturvernorganisasjonene ikke har nor vedtak å klage på, dersom den innmeldte hogsten berører sjeldne arter, og hogsten vil praksis være umulig å stoppe.

Les videre

Friluftslivets uke 2. – 10. september

I Friluftslivets uke blir det organiserte turer og morsomme friluftsaktiviteter over hele Norge, i regi av lokale friluftslivsorganisasjoner, friluftsråd, kommuner og andre organisasjoner. Soppturen vår 5. september annonseres for eksempel som en del av Friluftslivets uke.

Målet med Friluftslivets uke er å gi flere opplevelsen av hvordan det er å være ute. Gjennom lokale tur- og aktivitetsmuligheter vil vi vise hvor fantastisk den norske naturen er – ikke minst i nærmiljøet!

2. – 10. september er det klart for en storstilt Friluftslivets uke i Oslo og Akershus!

Det er aktiviteter for store og små, hva med kanopadling, skogstur, historisk vandring, sopptur eller et måltid på bål? Nå har du muligheten til å bli kjent med spennende organisasjoner, samt naturperler i nærområdet eller ved å ta en tur over kommunegrensa.

Og ikke minst – bli med på en natt i naturen 2. september!

Sjekk ut det fyldige programmet for aktiviteter i Friluftslivets uke 2017 i Oslo og Akershus!

Med ønske om en god Friluftslivets uke 2017 – og en minnerik #nattinaturen!

Sopptur på Slattum tirsdag 5. september

Skaftjordstjerne

Tirsdag 5. september inviterer vi til sopptur på Slattum i samarbeid med Romerike sopp- og nyttevekstforening. Dette er en artig tur, som vi har vært medarrangør på i flere år. Vi ser på både nyttevekstsopp og mer kuriøse arter, som f.eks. jordstjerna på bildet. Turen annonseres også som en del av programmet til Friluftslivets uke i Oslo og Akershus.

Oppmøte: tirsdag 5. september kl 17:00 på parkeringsplassen ved Slattum skole. Turen varer til kl 19, og deretter er det soppkontroll ved Slattum skole fram til kl 20.

Turleder: soppkontrollør Siv Moen

Natur og kultur i Grefsenåsen onsdag 30. august

Trollvann. Foto: Gjermund Andersen

Bli med inn i den nære eventyrskogen i Grefsenåsen, et turområde med flere brukerinteresser og som er under press på grunn av ønsker om å utvide skianlegget Grefsenkleiva.

Vi starter fra parkeringsplassen nederst i Grefsenkleiva og går 2-3 km oppover i åsen. Vi besøker kulturminner og opplever eventyrskog. Turlederne er lommekjente og kunnskapsrike, og forteller om kultur og natur underveis. Vi legger turen om Trollvannstua, som feiret 100 år i 2016. Der er det mulig å få kjøpt seg en suppetalerken. Turen er et samarbeid mellom Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Lillomarkas Venner.

Oppmøte på parkeringsplassen nederst i Grefsenkleiva onsdag 30. august kl 18. Turen varer til rundt kl 21.

Turledere: Gjermund Andersen og Håvard Pedersen.

Velkommen!

Lillomarkas Venner støtter NOAs aksjon mot bygging av omstridt skogsbilvei

NOA aksjonerer mot bygging av Dammyrdalsveien 13. juni

Naturvernforbundent i Oslo og Akershus (NOA) har denne sommeren aksjonert mot byggingen av en ny skogsbilvei, Dammyrdalsveien, mellom Sørkedalen og Lommedalen på Krokskogen. Veien bygges inntil grensen av Krokskogen naturreservat, i høyereliggende terreng med forekomster av gammel skog med truet, sjelden og sårbar natur. Dammyrdalsveien vil skjære av det siste sammenhengende beltet med veiløs natur mellom Oslo/Bærum og Ringerike. Blir veien vinterbrøytet, vil den ødelegge nærmarkas snøsikreste løype langs Gråseterveien.

Les videre

God sommer i Lillomarka

Ospeblad med spor av minermøll, sett på villblomstens dag

Siste tur før sommeren ble turen til Røverkollen under villblomstens dag 18. juni. Se bilder fra turen her.

Vi ønsker velkommen til en ny tur onsdag 30. august. Da vil vi se på natur og kultur i Grefsenåsen, øst for Grefsenkleiva. Turen er et samarbeid med Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Etter turen er det mulig å få kjøpt en enkel middag på Trollvannstua.

Turledere er Gjermund Andersen fra Naturvernforbundet og skogoppsynsmann Håvard Pedersen. Oppmøte kl 18 på parkeringsplassen i bunnen av Grefsenkleiva.

Villblomstens dag på Romsås

Samling på Svartberget på villblomstens dag 2016

Sammen med Norsk Botanisk Forening, DNT Oslo og Omegn, seniorgruppa og Romsås Vel arrangerer vi nok en gang tur på villblomstens dag i Røverkollen naturreservat.

Turmål: Presentasjon av artsrikt område, med muligheter for funn av flere orkidearter. Vi vil også vektlegge nyttevekstperspektivet på omvisningen. Kryssliste/artsliste for området for de spesielt interesserte. Terreng: veikant, sti og kratt med svaberg. Husk gummistøvler hvis regnvær.

Pause med servering av te laget på mjødurt !

Oppmøte ved Romsås kirke kl 12. Turen varer til ca. kl 14.
Hvis behov for offentlig transport: Buss og T-bane til Romsås. Ca 5 min gangavstand til Romsås kirke.
Turleder: Gunnar Klevjer, tlf. 917 69 307, gunnarklevjer@gmail.com

Cowboyliv 2017, del 2

Torsdag 15. juni fra kl 17

Kuene er på plass, og det er tid for å rigge til for hestene. Alnahestene jobber i rideskolen helt til sankthans, men nå er de snart klare for sommerferie på Hestejordene.

Ta turen inn til Linderudbeitet og ta i et tak! Pizza og forfriskninger hører med! Velkommen!

Ta gjerne med:

Arbeidshansker, litt hendig verktøy, grensaks, tursag, …

Last ned plakaten her.