Vi besøker nøkkelbiotoper rundt Lilloseter onsdag 25. mai


Arrangementdetaljer

  • Date:

Nøkkelbiotop er et område som er særlig viktig for bevaring av det biologiske mangfoldet. Det er kartlagt mange nøkkelbiotoper i Lillomarka de siste par åra. Terje Blindheim, som har stått for kartleggingen, viser oss 5 av disse. Kartet nedenfor viser runden vi planlegger å gå.

Oppmøte på Lilloseter kl. 18. Turen varer til ca. kl. 21.