Vil du være med å påvirke Lillomarkas framtid?

Lillomarkas Venner trenger flere styremedlemmer. Ifølge vedtektene, skal foreningen ledes av et styre på 9 medlemmer og 2-4 varamedlemmer. Det siste året har vi totalt vært 7 styremedlemmer, inkludert varamedlemmer. Valgkomiteen gjør en tapper innsats, men det er vanskelig å verve styrekandidater.

Vi jobber for naturvern og friluftsliv i Lillomarka. Vi har nær kontakt med myndighetene og har stor påvirkningskraft i mange saker.

Hvis du brenner for de samme verdiene og kan tenke deg å være med og ta i et tak en periode ved å stille til styrevalg, så hører vi veldig gjerne fra deg. Styrevalget skjer på årsmøtet 18. april.

Hilsen oss 7 i styret til Lillomarkas Venner

Flittige maur trengs både i skogen og i styret.