Kategoriarkiv: Ukategorisert

Forslag til årsmøtet

Vi har fått inn to forslag som ønskes behandlet på årsmøtet. Forslagsstiller for begge sakene er Ben Borgen, som er medlem i Lillomarkas Venner.

Sak 1: Lillomarka som landskapsvernområd
Årsmøtet ønsker at Lillomarka som helhet blir et landskapsvernområde.
Vi viser til behovet for å verne natur spesielt i bynære områder. Norge har lite verneområder og målet er jo både fra FN, EU og Stortinget at nye områder må vernes innen 2030 for å nå de mål verdenssamfunnet har satt seg om å bevare urskog og arter.
Å bevare hele Lillomarka urørt vil være et bidrag til å nå disse nødvendige mål.

Sak 2: Navnekonkurranse
Lillomarkas Venner utlyser en navnekonkurranse hvor man innen oktober ber om innspill for å gi et navn til den flotte fossen i Huken. I tråd med markaloven kan ikke denne 10 meter store fossen bygges ned eller kuttes 5 meter.

Når det gjelder sak 1, viser styret til pågående arbeid for å få til et landskapsvernområde i Lillomarka. Sammen med Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, lanserte vi i 2015 et forslag om vern av store deler av Lillomarka som landskapsvernområde etter naturmangfoldsloven. Forslagets hovedtanke var å sikre Lillomarka for friluftsliv og en skogsdrift som tar hensyn til opplevelsesverdier i skogen. Les mer om dette forslaget på våre hjemmesider, her: https://lillomarkasvenner.no/lillomarka-landskapsvernomrade/